Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Senast uppdaterad den 24 februari 2017

Det är alkohollagen som reglerar servering av alkoholdrycker. Serveringstillstånd behövs när servering av alkoholdrycker sker mot betalning.

Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutet sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

Några exempel på serveringstillstånd som finns är:

  • Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten
  • Stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap
  • Tillfälligt tillstånd att servera till allmänheten
  • Tillfälligt tillstånd att servera till slutet sällskap

För ansökningsblanketter och mer information om serveringstillstånd hänvisar vi till Borås stads Tillståndsenhet. På deras webbplats finns aktuella blanketter och kontaktuppgifter.

I Marks kommun är det socialnämnden som beslutar om serveringstillstånd.

Ansökan handläggs av Borås stads alkoholhandläggare:

Borås stad
Tillståndsenheten
501 80 Borås

När du ansöker om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle för slutet sällskap skickas ansökan till:

Marks kommun
Socialnämnden
511 80 Kinna 

Publicerad av: Marks kommun