Tillsynsavgift

Senast uppdaterad den 10 januari 2017

Med ett permanent serveringstillstånd för alkohol kommer en årsavgift som täcker arbetet för tillsyn och granskning av din verksamhet. Här hittar du kostnaden för detta under 2017.

Du som serverar alkoholdrycker året runt behöver betala en tillsynsavgift. Avgiften består av två delar, en fast avgift samt en avgift som baseras på omsättningen i ditt senaste bokslut.

Fast avgift för permanenta serveringstillstånd

  • Servering till allmänheten:  2 700 kr/år
  • Servering i slutet sällskap: 2 700 kr/år

Rörlig avgift för servering till allmänheten

Årlig omsättning Årsavgift
0 - 250 000 2 700 kr
250 001 - 500 000 4 100 kr
500 001 - 1 000 000 5 300 kr
1 000 001 - 2 000 000 7 500 kr
2 000 001 - 4 000 000 8 700 kr
4 000 001 - 6 000 000 10 100 kr
6 000 001 - 8 000 000 11 400 kr
8 001 000 - 12 000 000 14 800 kr
12 000 001 - 16 000 000 17 900 kr
16 000 001 - 20 300 kr

 

Läs mer om tillsynsavgifter enligt alkohollagen

I dokumentet Taxor och avgifter 2017 under rubriken Dokument nedan kan du ta del av den fullständiga taxan för tillsynsavgifter enligt alkohollagen.

Kontakta oss

Bestämmelserna för hur alkoholservering får drivas finns reglerade i alkohollagen. Vill du ha mer information om tillsynsavgiften eller om alkoholservering får du gärna kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun