Anmäl intresse för att sätta upp laddplatser för elfordon

Senast uppdaterad den 19 januari 2024

Eftersom användningen av elbilar ökar, vill Marks kommun ge intresserade möjlighet att installera laddstationer på kommunens parkeringsplatser.

Villkor för laddplatserna

De som sätter upp laddplatser måste själva bekosta laddare, installation, etablering, drift och underhåll. Intäkterna går till dig som företagare. Kommunen ansvarar fortfarande för parkeringsytan och övervakning. Laddplatser på kommunens mark ska vara tillgängliga för alla och andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Så anmäler du ditt intresse

För att anmäla intresse och specificera platsen kan du skicka ett e-postmeddelande till tsn@mark.se och bifoga eventuellt kartmaterial. Ange även laddartyp och dimensioner – normalladdare bör kunna betjäna minst två bilar samtidigt.

Frukostmöte

Marks kommun kommer att återkomma med en inbjudan till ett frukostmöte på temat. 

Publicerad av: Marks kommun