Fördjupad Insikt om Bästa företagskommun

Foto: Från vänster på bild: Sara Adams, Pelle Thorsson, Malin Silow, Åsa Qvist Ek, Håkan Boström, Camilla Olsson, Kennet Jonsson, Annelie Johansson och Terje Johannessen

Senast uppdaterad den 24 augusti 2023

Marks kommun har startat en arbetsgrupp (Insiktsgruppen) som kommer att arbeta med olika aspekter av SKRs Insiktundersökning.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Undersökningen visar inom vilka områden ni i näringslivet anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. De myndighetsområden som mäts i Marks kommun är:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Serveringstillstånd
  • Upphandling

Marks kommun tar nu ett samlat grepp kring mätningen. Servicegraden i myndighetsutövningen  är betydelsefull för företagsklimatet och för att vi ska bli Bästa företagskommun. I kommunens näringslivsprogram står det att ”Marks kommun ska underlätta för företagande genom att verka för en snabb, effektiv och enkel myndighetsutövning”. I näringslivsprogrammet framgår också att Marks kommun har som målsättning 2030 att uppnå NKI (Nöjd kund index) värde på 75 i Insiktundersökningen.  År 2022 erhöll Marks kommun NKI-värdet 70. Sedan Marks kommun började mäta 2017 har  kommunen haft en positiv trend.

Publicerad av: Marks kommun