Inget jobb är för litet!

Senast uppdaterad den 15 november 2023

Marks kommun söker legoarbete hos lokala företag i Mark till Daglig verksamhet.

Ett legoarbete kan exempelvis vara packning, montering, sortering,  packa utskick, skruva ihop/isär saker eller märka produkter.

Så här går det till:

  • Antingen hämtar Funktionsstöd Marks kommun material hos er, annars går det bra att ni levererar materialet till oss.
  • Daglig verksamhet utför avtalat arbete i våra lokaler och levererar sedan färdigt arbete till er.
  • För att få arbeten utförda skrivs ett avtal och en symbolisk summa pengar tas ut av er som företag.

Vad är Daglig verksamhet?

Information om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) 

Till daglig verksamhet kommer vuxna personer med någon form av funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden och inte utbildat sig. Vårt jobb är att ge dessa personer en meningsfull och stimulerande sysselsättning utifrån deras behov. 

Marks kommun har egna kommunala verksamheter med olika inriktning. Det kan vara kök och cafè, legoarbete, montering, paketering, skapande osv. Vi har även individuella placeringar där stöd av handledare på plats inte är lika stort, dessa placeringar finns i dagsläget på Markbladet, Skene Järn, ICA Mat i Mark, Två skyttlar med flera.

Är du intresserad?

Låter detta som ett samarbete för er eller har ni frågor kontakta stödassistent Jessica Bergling  så kommer hon ut och informerar mer om vad Funktionsstöd kan erbjuda. 
Telefon: 0320-21 81 38
E-post: Jessica.bergling@mark.se

Publicerad av: Marks kommun