Rapportera otrygga händelser, platser och skadegörelse

Senast uppdaterad den 22 mars 2024

Som företagare i Marks kommun kan du hjälpa till att göra Mark ännu tryggare genom att rapportera in otrygga händelser, platser och skadegörelse i det offentliga rummet. Dina rapporter är viktiga för det övergripande arbetet med att få en lägesbild av situationen i kommunen, där Polisen är involverad. Det hjälper oss att rikta resurser mot identifierade problem och förebygga otrygghet.

Enligt lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete ska externa aktörer involveras i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

  • Du rapporterar som företagare i Marks kommun och inte som privatperson.
  • Dina rapporter gäller brott och otrygghetsskapande som har skett i den offentliga miljön. 

Här kan du rapportera in i ett formuläret

En inrapportering här ersätter inte en polisanmälan. Du ska alltid göra en polisanmälan vid brott.

Marks kommun värdesätter era rapporter – tillsammans gör vi Mark ännu tryggare!

Vid frågor kontakta Sanna Axell, trygghetssamordnare sanna.axell@mark.se

Publicerad av: Marks kommun