Välkommen på frukostmöte om utbyggnad av laddplatser den 5 mars

Bild på parkeringsplatser med laddplatser

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Med anledning av den ökande användningen av elbilar, önskar Marks kommun ge intresserade företag möjlighet att installera laddplatser på kommunens parkeringsplatser. Intäkterna går till dig som marknadsaktör. De som sätter upp laddplatser bekostar själva laddare, installation, etablering, drift och underhåll.

Lagkrav för laddplatser

Krav på att etablera eller förbereda för laddplats kan bli aktuellt i samband med bygglovsansökan. För uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser gäller att det ska finnas minst en laddplats den 1 januari 2025. I Mark finns det flera platser av den här typen, till exempel vid skolor och idrottshallar. Ansvaret för att uppfylla lagkravet för de byggnader som kommunen äger ligger på Marks kommun. Innan kommunen installerar laddplatser, strävar man efter att ge näringslivet möjligheten att agera först. Den 5 mars bjuder Marks kommun in dig som företagare till ett frukostmöte på temat. 

  • Datum: 5 mars
  • Tid: Kl. 7:30 - 9.00
  • Plats: Vävsalen, Kommunhuset i Kinnaström, Mor Kerstins väg 13

Program

  • Marks kommun berättar om Hållbarhetsprogrammet och laddinfrastruktur
  • Marks kommun berättar om de nya lagkraven för laddningspunkter för elfordon
  • Dialog om lämpliga laddplatser
  • Frågestund

Vi bjuder på frukostfralla och kaffe. 

Anmäl dig genom att klicka här senast den 29 februari. 
Klicka här för att läsa Marks kommuns Strategi för lokal laddinfrastruktur.

Varmt välkommen önskar Marks kommun!

Publicerad av: Marks kommun