Välkommen till slutpresentationen av studien om generativ AI och kunskapsautomation

Senast uppdaterad den 12 september 2023

Välkommen till slutpresentationen av studien Kunskapsautomation – en revolution i vardande. Syftet med presentationen är att medvetandegöra och problematisera:

 • Vad generativ AI (artificiell intelligens) är och hur denna teknologi förändrar informations- och kunskapsarbetet redan idag.
 • Kommer Marks kommun och dess intressenter att påverkas?
 • Vad innebär generativ AI för tjänstepersoners arbete, oavsett privat/offentlig sektor och oavsett förvaltning?
 • Hur ska en verksamhet ta sig an AI?

Marks kommun har tillsammans med andra kommuner, statliga myndigheter och privata företag deltagit i denna studie för att lära sig hur AI påverkar tjänstepersonarbete. Bland annat har flera yrkesroller som finns representerade i kommunen studerats. Marks kommuns deltagande är finansierat av Omställningsfonden som är särskilt intresserade av hur tjänstepersoners kompetens bör utvecklas med anledning av AI.

 Program

 • 13.00) Välkommen. Intro av Niklas Angmyr, koordinator för studien, HR-controller
 • 13.05) Presentation av Helene Olsson från konsultföretaget Kairos Future som genomfört studien:
  • Teknikens frontlinje och framtida möjligheter, exempel på AI-verktyg
  • Kunskapsarbetares syn på automatiserat tjänstearbete
  • Konkret påverkan på yrkesroller och arbetsliv på kort och längre sikt
 • 13.50) Workshop. Diskutera hur generativ AI kan påverka Marks kommun mot 2030.
  • Diskussion i bikupa (2 och 2) – 10 minuter
  • Diskussion i storgrupp – 40 minuter
  • Frågor och allmän diskussion – 10 minuter
  • Kaffe och fika finns till hands
 • 14.50) Summering, slutord
 • 15.00) Slut

Följande målgrupper är inbjudna:

 • Kommunledning
 • Chefer – som leder tjänstepersoner
 • Av chefer utvalda medarbetare som är kontorsarbetare/tjänsteperson, 1-2 per chef
 • Näringslivsrepresentanter
 • Representanter från Sjuhäradskommuner och andra grannkommuner
 • Omställningsfonden
 • Representanter från CSG

Anmäl ditt deltagande via denna länk. Det finns ett maxantal om 150 personer. Principen är först till kvarn men arrangören förbehåller sig rätten att styra anmälningarna så att alla målgrupper blir representerade.

Välkommen önskar Marks kommun genom, 

Niklas Angmyr
Koordinator för studien, HR-controller
Niklas.angmyr@mark.se
073-649 8974

Publicerad av: Marks kommun