Besöksnäring i Marks kommun

Senast uppdaterad den 6 mars 2023

På den här sidan kan du läsa senaste nytt gällande besöksnäringen i Marks kommun.

Temagrupper - ett sätt effektivera arbetet mellan besöksaktörer, föreningar och kommunorganisationen

Besöksnäringen i Mark har mycket att erbjuda och genom att arbeta tätare tillsammans mellan och inom besöksaktörer, föreningar och kommunorganisation får vi fler samarbetsytor och en större helhetsbild, vilket ger oss ett bredare utbud som attraherar fler och längre besök till Mark. Under året som gått har en arbetsgrupp för besöksnäringen bildats där representanter från Marks kommun och besöksnäringsaktörer deltagit. Fyra möten har hittills hållits där diskussioner om hur besöksnäringen i Mark ska utvecklas långsiktigt.

För att vi tillsammans ska kunna arbeta så effektivt som möjligt tar vi nu ytterligare ett steg och bildar temagrupper som kommer att bestå av representanter både från besöksnäringen och kommunorganisationen. 

Temagrupperna baseras på följande områden inom besöksnäringen:

  • Natur/outdoor
  • Tygriket och handel
  • Förläggargårdar, konst och kulturarv
  • Smaka på Mark
  • Möten och evenemang

Önskan är att få ett brett perspektiv i temagrupperna och vi hoppas att du vill vara med och påverka! Kontakta oss för att anmäla ditt intresse att vara med eller om du vill veta mer på destination@mark.se 

 

Ny destinationswebb

Marks kommun har anslutit sig till Västsverige.com som nu är Marks officiella besöksguide. Det turistiska utbud vi har i Mark kommer att synliggöras på ett bättre och bredare sätt genom denna satsning. 

Sidan håller på att fyllas med aktörer, besöksmål och evenemang. Ju fler som ansluter sig till den nya destinationswebben, desto starkare bli kommunens erbjudande.

 

Välkommen till Mark - Officiell besöksguide (vastsverige.com)

 

Instagram

Publicerad av: Marks kommun