Besöksnäring – Upplev Mark

Senast uppdaterad den 20 september 2021

I våras beslutade Marks kommun att destinationswebben Upplevmark.com ska stängas. I stället kommer Marks kommun att ansluta sig till Västsverige.com. Marks kommun ser positivt på denna utveckling och tror, precis som många aktörer inom besöksnäringen, att kommunens turistiska utbud kommer att synliggöras på ett bättre och bredare sätt genom denna satsning. Flytten till Västsverige.com kommer att ske under hösten och beräknas vara klar vid årsskiftet.

Fram till årsskiftet kommer Västsverige.com att fyllas med Marks kommuns turistiska utbud. Ju fler aktörer som ansluter sig till den nya destinationswebben, desto starkare bli kommunens erbjudande.

Information om processen och hur du ansluter dig till Västsverige.com delges fortlöpande.

Du är välkommen att kontakta näringslivskontoret på Marks kommun om du har frågor. Kontakt: naringslivskontoret@mark.se

Publicerad av: Marks kommun