Företagsjouren

Senast uppdaterad den 4 maj 2021

Coronaviruset påverkar hela samhället och slår inte minst hårt mot näringslivet, också i Marks kommun. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla våra företag via Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020.

Via jouren kan du som företagare telefonledes få experthjälp och information kring konkreta åtgärder för att hantera krisen och vad de olika nationella stödpaketen innebär.

Nedan finner du mer information om företagsjouren och andra hjälpsamma länkar:

Boråsregionens företagsjour 

Verksamt.se

Publicerad av: Marks kommun