Kommunala insatser

Senast uppdaterad den 10 januari 2022

Åtgärder för företag

Med anledning av rådande coronasituation har Marks kommun tagit fram tillfälliga åtgärder och underlag för att underlätta för företagen under pågående pandemi.

1. Snabbare betalning av leverantörsfakturor från kommunen

Kommunen öppnar upp för att förkorta betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet. De företag som nu möter ekonomiska utmaningar kan ta kontakt med kommunen för att anmäla sitt behov. Mindre företag med lokal förankring kommer att prioriteras. En förutsättning är att varan eller tjänsten är levererad och att betalningen är godkänd av ansvarig chef. Mejla uppgifter om leverantörsnamn, fakturanummer och belopp till: Kassainfo@mark.se

2. Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun

Kommunen kan ge anstånd eller möjlighet till att dela upp betalning av fakturor. Varje företag måste dock ta kontakt med kommunen för att begära detta. Bedömningen görs från fall till fall utifrån gällande regelverk och företagets situation. Mejla uppgifter om kundnummer, organisationsnummer, fakturanummer och eventuellt ärendenummer till: kundreskontra@mark.se 

3.Tidigarelagda kommunala investeringar

Genom denna åtgärd kan fler företag inom bygg- och hantverksbranschen att fortsätta verka som under normala förhållanden. Vi går nu igenom vilka av de beslutade projekten som kan tidigareläggas. Redan nu har underhållsarbeten tidigarelagts.

Giltighetstid

Besluten ovan (punkt 1-3) gäller till och med 31 januari 2022.

Publicerad av: Marks kommun