Etablering, mark och lokaler

Senast uppdaterad den 19 mars 2019

Antalet nyregistrerade företag i Marks kommun har visat en positiv trend de senaste åren. Näringslivet i Marks kommun växer, inte minst tack vare vårt gynnsamma läge.

Lediga verksamhets- och industritomter

I Marks kommun finns lediga verksamhets- och industritomter om du vill utöka din befintliga verksamhet eller etablera verksamhet i Marks kommun.

Nedan finns foldrar för lediga verksamhets- och industritomter i Marks kommun.

Använd vår webbkarta för att söka lediga tomter för verksamhet i kommunen. Kontakta personal på mark- och exploatering för mer information, mex@mark.se

Lediga lokaler

Var med och forma Mark!

Det händer mycket i Marks kommun! Är du intresserad av att vara med och sätta din prägel på kommunens utveckling? I Markkatalogen har vi pekat ut åtta kommunägda områden i Skene och Kinna som är lämpliga att bygga bostäder på. Områdena finns med i gällande fördjupad översiktsplan för Kinna-SkeneÖrby och är därmed politiskt förankrade utbyggnadsområden.

Markkatalogen är en inspiration och vägledning i kommande utveckling av tätorten, inte bara för exploatörer utan även för kommunen. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Mark- och exploatering på mex@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun