Etablering, mark och lokaler

Senast uppdaterad den 26 januari 2024

Lediga verksamhets- och industritomter

Använd vår webbkarta för att söka lediga tomter för verksamhet i kommunen. Kontakta personal på mark- och exploatering för mer information, sue@mark.se

Lediga privata lokaler synliggörs genom en användarvänlig karttjänst

Marks kommun erbjuder en möjlighet för lokala fastighetsägare att synliggöra sina lokaler genom vår interaktiva karttjänst. Denna service är lika enkel att använda för dig som fastighetsägare som för de personer som söker information om lediga lokaler i Marks kommun.

Genom karttjänsten lägger du som privat fastighetsägare själv upp information om dina lokaler och säkerställer att informationen är aktuell. För de som söker lokaler i Marks kommun erbjuder karttjänsten möjligheten att enkelt filtrera fram olika typer av lokaler och välja önskad ort. Detta skapar en smidig och effektiv sökupplevelse, vilket underlättar för de som är intresserade av att etablera sig i området.

Karttjänsten är ny och ju fler fastighetsägare som använder den, desto mer heltäckande och informativ blir kartjänsten. Vid etableringsförfrågningar hänvisar Marks kommun till karttjänsten.

För dig som söker ledig lokal

Marks kommun erbjuder en möjlighet för lokala fastighetsägare att synliggöra sina lokaler genom vår interaktiva karttjänst. 

Du hittar karttjänsten genom att klicka här.

För dig som vill synliggöra din lediga lokal

Du hittar kartjänsten genom att klicka här.Behöver du stöd i karttjänsten kontakta GIS samordnare Petronella Hauptmann på mejladress: karta@mark.se

Lista över privata fastighetsägare

Den nya karttjänsten kommer inom snar framtid att ersätta den tidigare listan över privata fastighetsägare i kommunen. Du hittar listan över privata fastighetsägare genom att klicka här.

Lediga kommunala lokaler

Du hittar listan över lediga kommunala lokaler genom att klicka här.

Publicerad av: Marks kommun