Förslag till nytt Näringslivsprogram - tyck till!

Bild på händer som lägger samman ett pussel.

Senast uppdaterad den 3 juli 2018

Marks kommuns Näringslivsråd har efter beslut i rådet i december 2017 arbetat fram ett förslag till Näringslivsprogram.

Programmet syftar till att förbättra Marks näringslivsklimat och innehåller ett antal förslag på konkreta åtgärder. Förslaget finner du nedan på denna sida, under Dokument.

Rådets arbetsgrupp har utgått från tidigare beslutade styrdokument som på ett konkret sätt har målsatts. Sju punkter kopplar till de fyra fokusområden som rådet utsett till kommunens viktigaste förbättringsområden.

Dina synpunkter behövs

Vi behöver nu få in synpunkter från berörda på förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat om att skicka ut förslaget på remiss.

För att få största möjliga förankring låter vi detta ske med ett öppet remissförfarande.

Slutligt beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Skicka svar till ks@mark.se.
OBS! Sista svarsdatum är 2018-09-30.


Välkomna med era synpunkter!

Tomas Johansson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Lisa Dahlberg (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Publicerad av: Marks kommun