Informationsmöte om Kinnas centrumutveckling

Senast uppdaterad den 16 juni 2020

Härmed bjuder vi in dig som lokal företagare, fastighetsägare, handlare eller markbo till ett informationsmöte om utvecklingen av Kinna centrum.
Ett tilldragande centrum i Kinna är till nytta för hela Marks kommun.
Ett levande och dynamiskt centrum som är i utveckling bidrar till att även samhället runt omkring blir attraktivare. Ett vitalt samhälle är till gagn för alla som bor och verkar där.
Tid: Tisdag 16 juni kl. 13–15
Plats: Mark.se/Abbottsalen, Rydal

Syftet med mötet är att informera om processen kring utvecklingen av Kinna centrum och de olika etapperna som planeras – nya Lyckeskolan, idrottsarenorna, parkeringshus samt markanvisningstävlingen för kvarteret Folkskolan.

Vi vill med detta möte ge er den information som finns tillgänglig idag – var vi står och hur vi planerar att ta steget vidare.

Efter genomgången finns möjlighet för dig att ställa frågor.

OBS! På grund av den rådande coronasmittan kommer mötet främst att vara ett distansmöte via kommunens webbplats Mark.se. På plats kommer att vara ett mycket begränsat antal deltagare, som främst informerar om utvecklingen av projektet och svarar på frågor kring detta. Mötet kan komma att spelas in för att senare läggas ut på webbplatsen.

Det kommer att vara möjligt att digitalt ställa frågor under mötet. 

Anmälan

Anmälan sker via webformulär på Mark.se eller via mail till mex@mark.se.

Frågor och synpunkter inför mötet kan lämnas till Jorgen.Heurlin@mark.se.

Vi ser fram emot en givande stund tillsammans kring det mest omfattande och spännande projektet för Kinna i modern tid.

Varmt välkomna till mötet på Mark.se!

Malin Bexell, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Publicerad av: Marks kommun