Byalagen – en viktig länk i kommunen

Senast uppdaterad den 14 december 2023

I Marks kommun finns 16 byalag som genom frivilliga insatser visar ett stort engagemang som bidrar till att utveckla sina orter och därmed hela kommunen. Byalagen fungerar som en viktig länk mellan kommuninvånare och den kommunala organisationen.

Byalagen har en viktig roll för sina respektive orters utveckling och livskraft, inte minst i funktionen som ortens representant och dialogpart till kommunen i utvecklingsfrågor. Byalagen bistår Marks kommun med värdefull lokal kunskap och förankring.  

För dig som är intresserad och vill ha mer information om hur det praktiskt fungerar att leva och bo i en ort i Marks kommun, kan byalagen fungera som en ambassadör som kan berätta mer och vara en länk för dig in i samhället och föreningar. Kontaktuppgifter till byalagen finns nedan.

Rapportera otrygga händelser, platser och skadegörelse

Som byalagrepresentant i Marks kommun kan du hjälpa till att göra Mark ännu tryggare genom att rapportera in otrygga händelser, platser och skadegörelse i det offentliga rummet. Dina rapporter är viktiga för det övergripande arbetet med att få en lägesbild av situationen i kommunen, där Polisen är involverad. Det hjälper oss att rikta resurser mot identifierade problem och förebygga otrygghet.

Enligt lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete ska externa aktörer involveras i det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

  • Du rapporterar som byalag i Marks kommun och inte som privatperson
  • Dina rapporter gäller brott och otrygghetsskapande som har skett i denoffentliga miljön. 

Här kan du rapportera in i ett formulär

En inrapportering här ersätter inte en polisanmälan. Du ska alltid göra en polisanmälan vid brott.

Marks kommun värdesätter era rapporter – tillsammans gör vi Mark ännu tryggare!

Vid frågor kontakta Sanna Axell, trygghetssamordnare sanna.axell@mark.se

Publicerad av: Marks kommun