Byalagen – en viktig länk i kommunen

Senast uppdaterad den 8 juli 2021

I Marks kommun finns 16 byalag som genom frivilliga insatser visar ett stort engagemang som bidrar till att utveckla sina orter och därmed hela kommunen. Byalagen fungerar som en viktig länk mellan kommuninvånare och den kommunala organisationen.

Byalagen har en viktig roll för sina respektive orters utveckling och livskraft, inte minst i funktionen som ortens representant och dialogpart till kommunen i utvecklingsfrågor. Byalagen bistår Marks kommun med värdefull lokal kunskap och förankring. 

För dig som är intresserad och vill ha mer information om hur det praktiskt fungerar att leva och bo i en ort i Marks kommun, kan byalagen fungera som en ambassadör som kan berätta mer och vara en länk för dig in i samhället och föreningar. Kontaktuppgifter till byalagen finns nedan.

I näringslivskontorets nyhetsbrev till våra 16 byalag informerar vi om relevant information ur ett landsbygdsperspektiv. Som invånare och byalagsrepresentant kan du även ta del av nyhetsbreven nedan.

Nyhetsbrev Byalagsbrevet Juni 2021

Nyhetsbrev Byalagsbrevet Mars 2021

Nyhetsbrev Byalagsbrevet December 2020

Nyhetsbrev Byalagsbrevet Oktober 2020

Nyhetsbrev Byalagsbrevet September 2020

Nyhetsbrev Byalagsbrevet April 2020

Nyhetsbrev Byalagsbrevet December 2019

Nyhetsbrev från näringslivskontoret landsbygdsutveckling

Publicerad av: Marks kommun