Byalagen – en viktig länk i kommunen

Senast uppdaterad den 14 december 2023

I Marks kommun finns 16 byalag som genom frivilliga insatser visar ett stort engagemang som bidrar till att utveckla sina orter och därmed hela kommunen. Byalagen fungerar som en viktig länk mellan kommuninvånare och den kommunala organisationen.

Byalagen har en viktig roll för sina respektive orters utveckling och livskraft, inte minst i funktionen som ortens representant och dialogpart till kommunen i utvecklingsfrågor. Byalagen bistår Marks kommun med värdefull lokal kunskap och förankring.  

För dig som är intresserad och vill ha mer information om hur det praktiskt fungerar att leva och bo i en ort i Marks kommun, kan byalagen fungera som en ambassadör som kan berätta mer och vara en länk för dig in i samhället och föreningar. Kontaktuppgifter till byalagen finns nedan.

Publicerad av: Marks kommun