Coompanion Väst

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023

Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Vi arbetar tillsammans för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar. Det gör vi bland annat genom kostnadsfri rådgivning, projekt, tjänster och utbildning. Resultatet blir ett entreprenörskap för både människa och miljö i form av kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling, social innovation och gemensam framtidstro.

Läs mer om Coompanion Väst genom denna länk.

Publicerad av: Marks kommun