Leader Sjuhärad

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023

Vi tror att du, din förening, lokala företag och andra organisationer vet vad som behöver göras för att just er plats ska utvecklas. Hos Leader Sjuhärad kan ni söka pengar för att komma igång!

Leader Sjuhärad arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden. Hos Leader Sjuhärad kan du ansöka om ekonomiskt stöd för projekt som ryms inom något av de tre insatsområden:

  • Mötesplatser, aktiviteter och nätverk

Projekt som handlar om exempelvis nya mötesplatser, kompetenshöjning eller samverkan.

  • Ekosystemtjänster

Projekt som handlar om att främja biologisk mångfald eller att på ett hållbart sätt ta vara på naturens resurser. Exempelvis lokal odling, matproduktion eller småskaligt jord- och skogsbruk

  • Entreprenörskap och innovation

Projekt som exempelvis leder till nya företag och arbetstillfällen, eller utveckling av cirkulära affärsmodeller.

Läs mer om Leader Sjuhärad.

Publicerad av: Marks kommun