Utvecklingspeng för byalag

Senast uppdaterad den 7 november 2023

Utvecklingspeng för byalag är ett bidrag som avser särskilda projekt som ett byalag vill bedriva för att utveckla sin verksamhet eller ort. Bidraget ges för att uppmuntra till engagemang och aktiviteter som ökar trivseln och attraktiviteten för boende och besökande

Utvecklingspeng för byalag betalas ut per kalenderår och består av två delar:

  • Administrations- och aktivitetsbidrag, 10 000 kronor/år.
    Bidraget avser kostnader för exempelvis porto och kopiering, utvecklingsarbete med målsättning att stärka den lokala identiteten och säkra en god servicenivå samt för aktiviteter för att bevara kultur och naturmiljöer mm.
  • Särskilt projektbidrag, bidragets storlek kan variera.

Läsa mer om Riktlinjer för utvecklingspeng för byalagen i Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun