Inköp och upphandling

Senast uppdaterad den 3 april 2023

Här får du veta mer om hur det fungerar att vara leverantör åt Marks kommun och hur du på enklast möjliga sätt deltar i upphandlingar hos kommunen. Inför de flesta inköp måste Marks kommun göra en upphandling. Här kan du följa våra både pågående och planerade upphandlingar.

Upphandling genom Visma TendSign

Upphandlingar annonseras i upphandlingsstödet Visma TendSign. Där finns upphandlingsdokumentet i samma stund som vi offentliggör vår upphandling. Upphandlingsdokumentet  beskriver i detalj vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på den som vill leverera varan/tjänsten.

Första gången du ska lämna ett anbud skapar du ett konto i Visma TendSign. Det gör du enkelt genom att registrera dig och dina företagsuppgifter.

Kontot är kostnadsfritt. Efter inloggning kan du enkelt komma åt hela upphandlingsdokumentet för respektive upphandling.

Avtal och upphandlingar SKL Kommentus inköpscentral

Marks kommun har möjlighet att ansluta sig till nationella ramavtal som sluts av Sveriges kommuner och landstings Inköpscentral. Bevaka SKL Kommentus inköpscentral för att få kännedom om de större ramavtalen som är på gång att upphandlas.

IT-avtal genom Kammarkollegiet

På IT-området har Marks kommun möjlighet att ansluta sig till ramavtal som upphandlas genom Kammarkollegiet, vars hemsida heter Avropa.

Publicerad av: Marks kommun