Leverera till Marks kommun

Senast uppdaterad den 3 juli 2019

Här får du veta mer om hur det fungerar att vara leverantör åt Marks kommun och hur du på enklast möjliga sätt deltar i upphandlingar hos kommunen. Inför de flesta inköp måste Marks kommun göra en upphandling, här kan du följa våra pågående såväl som våra planerade upphandlingar.

Upphandling genom Visma TendSign

Upphandlingar annonseras i upphandlingsstödet Visma TendSign. Där finns förfrågningsunderlaget i samma stund som vi offentliggör vår upphandling. Förfrågningsunderlaget beskriver i detalj vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på den som vill leverera varan/tjänsten. Första gången du ska lämna ett anbud skapar du ett konto i Visma TendSign. Det gör du enkelt genom att registrera dig och dina företagsuppgifter.

Kontot är kostnadsfritt och efter inloggning kan du enkelt komma åt hela förfrågningsunderlaget för respektive upphandling.

Anmäl dig till SKL Kommentus inköpscentral

Marks kommun har möjlighet att ansluta sig till nationella ramavtal som sluts av Sveriges kommuner och landstings Inköpscentral. Bevaka Kommentus inköpscentral för att få kännedom om de större ramavtalen som är på gång att upphandlas.

IT-avtal genom Kammarkollegiet

På IT-området har Marks kommun möjlighet att ansluta sig till ramavtal som upphandlas genom Kammarkollegiet, vars hemsida heter Avropa.

Kontakta upphandlingsenheten för mer information

Kommunens upphandlingsenhet är ett stöd för den decentraliserade upphandlingen i Marks kommun och dess kommunala bolag. Upphandlingsfunktionen genomför ramavtalsupphandlingar, objektsupphandlingar, och bygg- och entreprenadupphandlingar. Upphandlingsfunktionen svarar på dina frågor om upphandlingar i Marks kommun. Ring växeln, 0320 21 70 00, och be att få bli kopplad till en upphandlare.

Dialogträffar för ökad förståelse

Vi arrangerar dialogträffar med företag för att öka förståelsen för upphandlingsprocessen, knyta värdefulla kontakter mellan leverantörer och kommun och för att synliggöra kommande och pågående upphandlingar. Ta kontakt med näringslivskontoret om du undrar när och hur man deltar i arbetet kring upphandling. 

Publicerad av: Marks kommun