Aktuella upphandlingar

Senast uppdaterad den 29 juni 2022

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan. 

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se. 

 

Upphandling Förvaltning  / Bolag Beräknad Annonsering
Upphandling entreprenör för va-sanering Kvarnvägen/Skördegatan TSF apr-22
Konsult partneringstöd  TSF jun-22
Ledningsrenovering Öxabäck (partnering) TSF  
Reningsverk Björketorp TSF  
Renovering Kullabyn MBAB  
Samverkansentreprenad för ombyggnad av Kinnahallen. TSF  
Byggnation nytt vattenverk i Skene (Partnering)? TSF  
Nybyggnation parkeringshus i Kinna centrum, kv Folkskolan (Partnering) TSF  
Örby sågverk fas 2 TSF  
Samverkansentreprenad för nybyggnad av skola och förskola i Ubbhult. TSF  
Samverkansentreprenad för om- och tillbyggnad av Björketorps skola och förskola TSF  
Samverkansupphandling av en Energi-ROT på bostadsområdet Assberg. MBAB  
Direktupphandling Inventerande elfiske 22/73 TSF  
Löpande fastighetsunderhåll. MBAB okt-22
Färskt bröd och Catering  KS okt-22
Ramavtal för gåvor (trotjänargåvor mm) KS sep-22
Juridiska informationstjänster KS okt-22
Tekniska konsulttjänster  KS mar-22
Beläggningsarbeten TSF apr-22
Beläggningsarbeten TSF apr-22
Beläggningsarbeten TSF jun-22
Beläggningsarbeten TSF okt-22
Maskindiskmedel TSF sep-22
Elektroniska körjournaler TSF maj-23
Vinterväghållning  TSF jan-23
Avfallspåsar 2022 TSF nov-22
Storkösservice  TSF jan-23
Besiktning av lekplatser  TSF nov-23
Serviceavtal HIssar TSF jan-23
Brandskydd TSF maj-23
Ambulernande ÅVC TSF maj-23
Storköks- och restaurangutrustning TSF  
HVB - Barn och unga 2017 SOC apr-23
Tekniska konsulter MKB SBF  
Externa placeringar inom äldreomsorgen soc  
Externa boendeplatser inom LSS och SOL soc  
Handledningstjänster soc sep-23
Trappklättrare/liggande transport SOC  
Badhusartiklar KFF jun-22
IT-arbetsplats KLK okt-22
Webbplattform KS mar-23
Ärendehanteringssystem KS/TSF 22-nov
Livesändning av kommunsullmäktige KS 22-okt
Återtag av IT-utrustning KS  
Skolskjuts BUF maj-23
Licenspartner KS maj-23

Publicerad av: Marks kommun