Aktuella upphandlingar

Senast uppdaterad den 5 maj 2021

 

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan. 

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se. 

Begreppsförklaring för status:

Ej startad = Behov om upphandling av varan/tjänsten har inkommit men upphandlingen har ännu inte påbörjats.
Förstudie = Förstudie kring varan/tjänsten som ska upphandlas bedrivs.
Upphandlingsdokument = Upphandlingsdokument håller på att upprättas.
Annonserad = Upphandlingsdokumenten har annonserats och anbud kan lämnas.
Avtal = Utvärdering och tilldelning är slutförd, avtal med vinnande anbudsgivare håller på att upprättas.
Överprövad = Upphandlingen har blivit överprövad och saken prövas rättsligt.
 

Upphandling

Beräknad Annonsering

Beräknad avtalsstart

Status

Särskilt boende - beteendemässiga symtom vid demenssjukdom

februari 2020

maj 2021

Upphandlingsdokument

Särskilt boende inom LSS etc

februari 2020

maj 2021

Upphandlingsdokument

Stödboenden inom psykiatrin 

maj 2020

oktober 2020

Avtalat

Renovering Kullabyn

maj 2020

juni 2020

Upphandlingsdokument

Skolpsykologtjänster

september 2020

november 2020

Utvärdering

Fordonsfinasiering

september 2020

november 2020

Tilldelad

Fönsterputs inom hemtjänsten

oktober 2020

januari 2021

Utvärdering

Monteringstjänster för A/V-produkter

okt-20

nov-20

Publicerad

Fastighetsunderhåll - bygg, el, måleri, plåt

oktober 2020

jan-21

Annonserad

Livsmedelleverenser inom hemtjänsten

oktober 2020

december 2020

Annonsering

Schemaläggningssystem, serviceavtal

oktober 2020

januari 2021

Avrop

Ledningsgruppsutveckling

oktober 2020

november 2020

Utvärdering

Kalkning

november 2020

februari 2021

Upphandlingsdokument

Molntjänst för mellanlagring av dokument

november 2020

december 2020

Avropas via licenspartner

Inloggningstjänst

november 2020

november 2020

Ej startad

Transportbil till Rörnätsenheten

november 2020

december 2020

Förstudie

Tryckeritjänster

november 2020

 

Upphandlingsdokument

Bemanningstjänster Socionomer

december 2020

apr-21

Förstudie

Mattransporter och Matdistributionstjänster

december 2020

maj 2021

Upphandlingsdokument

Inpasseringssystem till PVC

december 2020

mars 2021

Förstudie

Bemanningstjänster chefer 

december 2020

apr-21

Förstudie

Färskt nötkött

januari 2021

maj 2021

Upphandlingsdokument

Robotskurmaskin

januari 2021

februari 2021

Förstudie

Bryggerivaror

februari 2021

maj 2021

Upphandlingsdokument

Färsk och frusen fisk samt fiskkonserver

mars 2021

september 2021

Ej startad

Inköp- fakturahanteringssystem

juni 2021

december 2021

Ej startad

Upphandling entreprenör för va-sanering Kvarnvägen/Skördegatan

januari 2022

 

Upphandlingsdokument

Vattenmätarbyte som tjänst

november 2020

april 2021

Förstudie

Handledartjänster

 

 

Ej startad

Kart-mättjänster 

 

 

 

Trygghetslarm och larmmottagning 2015

 

 

 

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

 

 

 

Hepatit-B

 

 

 

HVB - Vuxna med missbruk 2016

 

 

 

Konsulentsstödd familjehemsvård 2016

 

 

 

Time Care

 

 

 

Deponigasfackla

 

 

Förstudie

Ledningsrenovering Öxabäck

 

 

Ej startad

Partnering Skene avloppsreningsverk 

 

 

Förstudie

Risängs vattenverk

 

 

Ej startad

Resecentrum Kinna

 

 

Upphandlingsdokument

Anläggningstjänster VA-ledningar, vägar/GC-vägar, annat anläggningsarbete

 

 

Ej startad

Partneringstöd 

 

 

Ej startad

Skrivare

 

december 2020

Publicerad

IT-integrerat rehabverktyg

 

november 2020

Publicerad

Webbplattform

 

 

Förstudie

Intranät

 

maj 2021

Förstudie

Servicedesk/landesk

 

september 2021

Ej startad

System för betalningskontroll

 

 

Förstudie

Litteratur

 

oktbober 2021

Ej startad

Tjänst för effektiv kontohantering 

 

 

 

Distansutbildningar för vuxna

 

 

Ej startad

Telefoni som tjänst

 

 

Förstudie

Cleanpilot

 

mars 2021

Förstudie

Internet Access

 

 

Ej startad

Vattenmätare - Ringkolvmätare inkl patronbackventil

 

 

Förstudie

Frusen och kyld fisk samt fiskkonserver

 

februari 2022

Ej startad

Anläggningsmaskintjänster

 

februari 2022

Ej startad

Postförmedlingstjänster SKL

 

mars 2022

Ej startad

ÅVC-fraktioner

 

mars 2022

Ej startad

Färskt fläskkött och chark

 

maj 2022

Ej startad

Elektroniska körjournaler

 

maj 2022

Ej startad

Löpande fastighetsunderhåll 

 

maj 2022

Ej startad

Livsmedel - grossist 

 

oktober 2022

Ej startad

Avfallshantering kommunala fastigheter

 

juni 2022

Ej startad

Stationstankning SKL

 

juli 2022

Ej startad

Stationstankning

 

juli 2022

Ej startad

Beläggningsarbeten, Vägmarkering, Linjemålning

 

december 2022

Ej startad

Grävmaskin

 

april 2021

Ej startad

Löpande fastighetsunderhåll Svetsning

 

mars 2021

Ej startad

Löpande hyra liftar, fallskydd m.m

 

mars 2021

Ej startad

Betong kantsten, (spik kantsten)

 

juni 2021

Ej startad

Skafferiavtal, färskt bröd, catering

 

 

Förstudie

Annonsering kommuninformation

 

 

Förstudie

Konferensanläggningar

 

 

Förstudie

Möbler och inredning nya Lyckeskolan

 

mars 2021

Avbruten

Finansiell rådgivning för kommunkoncernen

 

 

Upphandlingsdokument

Banktjänster

 

 

Ej startad

Företagshälsovård

 

 

 

Publicerad av: Marks kommun