Aktuella upphandlingar

Senast uppdaterad den 1 april 2020

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan.

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se.

Begreppsförklaring för status:

Ej startad = Behov om upphandling av varan/tjänsten har inkommit men upphandlingen har ännu inte påbörjats.
Förstudie = Förstudie kring varan/tjänsten som ska upphandlas bedrivs.
Upphandlingsdokument = Upphandlingsdokument håller på att upprättas.
Annonserad = Upphandlingsdokumenten har annonserats och anbud kan lämnas.
Avtal = Utvärdering och tilldelning är slutförd, avtal med vinnande anbudsgivare håller på att upprättas.
Överprövad = Upphandlingen har blivit överprövad och saken prövas rättsligt.

 

Upphandling: Arbets- och skyddskläder

Beräknad annonsering: december, 2019

Beräknad avtalsstart: april, 2020

Status: Utvärderas

 

 

Upphandling: Serviceavtal hissar

Beräknad annonsering: december, 2019

Beräknad avtalsstart: mars, 2020

Status: Avtal

 

 

Upphandling: Tekniska konsulttjänster - Byggledare

Beräknad annonsering: januari, 2020

Beräknad avtalsstart: april, 2020

Status: Tilldelad

 

 

Upphandling: Ny gata med vändplats & VA i Sätila

Beräknad annonsering: januari, 2020

Beräknad avtalsstart: april, 2020

Status: Avtal

 

 

Upphandling: Digital skolplattform

Beräknad annonsering: januari, 2020

Beräknad avtalsstart: maj, 2020

Status: Annonserad

 

 

Upphandling: Digital skolplattform

Beräknad annonsering: januari, 2020

Beräknad avtalsstart: maj, 2020

Status: Annonserad

 

 

Upphandling: Pensionsadministration

Beräknad annonsering: februari, 2020

Beräknad avtalsstart: oktober, 2020

Status: Utvärderas

 

 

Upphandling: Juridiska tjänster

Beräknad annonsering: februari, 2020

Beräknad avtalsstart: juli, 2020

Status: Utvärderas

 

 

Upphandling: Bevakningstjänster

Beräknad annonsering: februari, 2020

Beräknad avtalsstart: april, 2020

Status: Tilldelad

 

 

Upphandling: Fönsterputs

Beräknad annonsering: februari, 2020

Beräknad avtalsstart: juli, 2020

Status: Utvärderas

 

 

Upphandling: Skolskjutsar - enstaka turer

Beräknad annonsering: februari, 2020

Beräknad avtalsstart: augusti, 2020

Status: Tilldelning

 

 

Upphandling: Trygghetslarm, Serviceavtal

Beräknad annonsering: februari, 2020

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Stödboenden inom psykiatrin

Beräknad annonsering: februari, 2020

Beräknad avtalsstart: april, 2020

Status: Utvärderas

 

 

Upphandling: Biobränsle

Beräknad annonsering: mars, 2020

Beräknad avtalsstart: maj, 2020

Status: Annonserad

 

 

Upphandling: Glasmästeriarbeten

Beräknad annonsering: mars, 2020

Beräknad avtalsstart: juli, 2020

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Spolsläp

Beräknad annonsering: mars, 2020

Beräknad avtalsstart: april, 2020

Status: Annonserad

 

 

Upphandling: Schemaläggningssystem

Beräknad annonsering: mars, 2020

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Fönsterputs hos brukare - inom SOL

Beräknad annonsering: mars, 2020

Beräknad avtalsstart: augusti, 2020

Status: Planering / upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Sanering Rydal

Beräknad annonsering: april, 2020

Beräknad avtalsstart:

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Dricksvattenlut

Beräknad annonsering: april, 2020

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: Annonserad

 

 

Upphandling: Polyaluminiumkloridlösning

Beräknad annonsering: april, 2020

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: Annonserad

 

 

Upphandling: Badhusrenovering Kaskad

Beräknad annonsering: maj, 2020

Beräknad avtalsstart: augusti, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Renovering Kullabyn

Beräknad annonsering: maj, 2020

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Lastbilstjänster

Beräknad annonsering: maj, 2020

Beräknad avtalsstart: juli, 2020

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Särskilt boende inom LSS etc

Beräknad annonsering: maj, 2020

Beräknad avtalsstart: september, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Särskilt boende - beteendemässiga symtom vid demenssjukdom

Beräknad annonsering: juni, 2020

Beräknad avtalsstart: december, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Särskilt boende - diagnoser med komplexa behov

Beräknad annonsering: juni, 2020

Beräknad avtalsstart: december, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Däck och däcktjänster

Beräknad annonsering: augusti, 2020

Beräknad avtalsstart: november, 2020

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Mattransporter och Matdistributionstjänster

Beräknad annonsering: oktober, 2020

Beräknad avtalsstart: maj, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Handledartjänster

Beräknad annonsering: oktober, 2020

Beräknad avtalsstart: mars, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Bemanningstjänster Socionomer

Beräknad annonsering: oktober, 2020

Beräknad avtalsstart: januari, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Biografverksamhet

Beräknad annonsering: november, 2020

Beräknad avtalsstart: februari, 2021

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Färskt nötkött

Beräknad annonsering: januari, 2021

Beräknad avtalsstart: maj, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Bryggerivaror

Beräknad annonsering: februari, 2021

Beräknad avtalsstart: maj, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Färsk och frusen fisk samt fiskkonserver

Beräknad annonsering: mars, 2021

Beräknad avtalsstart: september, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Vattenmätarbyte som tjänst

Beräknad annonsering: april, 2020

Beräknad avtalsstart: april, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Möbler och inredning nya Lyckeskolan

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: februari, 2021

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Järnhandelsvaror

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: april, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Bemanningstjänster chefer

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Skafferiavtal, färskt bröd, catering

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Julklappar

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Terminalglasögon

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Konferensanläggningar

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Tryckeritjänster

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Annonsering kommuninformation

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Kaffeautomater

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status:

 

 

Upphandling: Fastighetsunderhåll - bygg

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Fastighetsunderhåll - el

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Fastighetsunderhåll - måleri

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Fastighetsunderhåll - plåt

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: System för betalningskontroll

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Ledningsrenovering Öxabäck

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Förnyelse av VA-ledning och GC-plan

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Strategisk partnering map GC-vägar och VA-ledningar

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Deponigasfackla

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Partnering Skene avloppsreningsverk

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Entreprenad för grovavfall och farligt

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Digitalt verktyg för GDPR

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: maj, 2020

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Vattenmätare - Ringkolvmätare inkl patronbackventil

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Fordonsfinasiering

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Livsmedelleverenser inom hemtjänsten

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: oktober, 2020

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Licenspartner

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: december, 2019

Status: Avtalad

 

 

Upphandling: Skrivare

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Distansutbildningar för vuxna

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Digital plattform för kommunens politiker

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: maj, 2020

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Telefoni som tjänst

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

Publicerad av: Marks kommun