Aktuella upphandlingar

Senast uppdaterad den 12 maj 2023

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan. 

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se

Upphandling Verksamhet Beräknad Annonsering Upphandlare
Byggnation nytt vattenverk i Skene (Partnering) VA maj-23 Annika Folkesson
Lunchrestauranger och Catering  Kommunövergripande maj-23 Evelina Augustinsson
Köksutensilier Kost & Städ maj-23 Jonas Magnusson
Vinterväghållning  GP-VA-Avfall maj-23 Jonas Magnusson
Skolskjuts och övriga bussresor Kommungemensamt maj-23 Vanja Karlsson
Ramavtal för gåvor (trotjänargåvor mm) Kommunövergripande jun-23 Evelina Augustinsson
Städfirmor för städ, sanering och flytthjälp IFO jun-23 Lina Ellnefors
Ipads/MacBooks inkl.tjänster IT-/Digitaliseringsenheten jun-23 Vanja Karlsson
RFI Mattransporter & Internpost Kost & Städ / VS jun-23 Jonas Magnusson
Inkassosystem Verksamhetservice jun-23 Jonas Magnusson
Markvårdsmaskiner GP-VA-Avfall jun-23 Jonas Magnusson
RFI städservice externt Kost & Städ jun-23 Jonas Magnusson
Städtjänster Kaskad badhus Fritid jun-23 Jonas Magnusson
Profilmaterial Kommunikation aug-23 Jimmy Langguth
Uv-ljusaggregat och UV-ljuslampor GP-VA-Avfall aug-23 Jonas Magnusson
E-förslag Kommungemensamt aug-23 Vanja Karlsson
Markterrassering 3 lotter enl. DP för bl Hajom 12:1 VA sep-23 Annika Folkesson
Ny vattenledning mellan Ramslätts GV till Fåglaslätts VV VA sep-23 Annika Folkesson
Företagshälsovård Kommunövergripande sep-23 Jimmy Langguth
Licenspartner IT-/Digitaliseringsenheten sep-23 Vanja Karlsson
Nätverksutrustning IT-/Digitaliseringsenheten sep-23 Vanja Karlsson
Besiktning av kommunala belysningsstolpar i trä Gata/park sep-23 Jonas Magnusson
komprimator för wellpapp + komprimatorer likt RollPack för brännbart Avfall sep-23 Jonas Magnusson
Hisslarmtelefoner TSF sep-23 Jonas Magnusson
Enkätsystem  Kommunövergripande okt-23 Evelina Augustinsson
Bevakningstjänster Kommunövergripande okt-23 Jimmy Langguth
Tvättservice Äldreomsorgen okt-23 Lina Ellnefors
TJänste-ID , inloggningstjänst Kommungemensamt okt-23 Vanja Karlsson
Transportbil till Rörnätsenheten GP-VA-Avfall okt-23 Jonas Magnusson
Löpande fastighetsunderhåll - Innertak LOK nov-23 Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll - Sanering, rivning LOK nov-23 Annika Folkesson
Energiplan Kommungemensamt nov-23 Lina Ellnefors
Återtag av IT-utrustning IT-/Digitaliseringsenheten nov-23 Vanja Karlsson
Mobil återvinningscentral GP-VA-Avfall nov-23 Jonas Magnusson
Processförändring på Öxnevalla Vattenverk VA dec-23 Annika Folkesson
Terminalglasögon Kommunövergripande dec-23 Evelina Augustinsson
Arbetskläder och skor Kommunövergripande dec-23 Jimmy Langguth
Vattenrening Kaskad Fritid dec-23 Lina Ellnefors
Skadedjursbekämpning Kommungemensamt dec-23 Jonas Magnusson
DU Hyreshanteringssystem Verksamhetservice dec-23 Jonas Magnusson
FNI grovavfall - Nytt avtal behövs Avfall  dec-23 Jonas Magnusson
Idrottsmaterial Samverkan kranskommuner dec-23 Vanja Karlsson
Samverkansentreprenad för ombyggnad av Kinnahallen. LOK jan-24 Annika Folkesson
Boende extern part Kommungemensamt jan-24 Lina Ellnefors
Trygghetslarm på boende SÄBO Äldreomsorgen jan-24 Lina Ellnefors
E-arkiv i Sjuhärad Kommungemensamt jan-24 Vanja Karlsson
Rubusta möten och meddelanden Kommungemensamt feb-24 Vanja Karlsson
Direktupphandling Inventerande elfiske Gata/park apr-24 Annika Folkesson
Nybyggnation parkeringshus i Kinna centrum, kv Folkskolan (Partnering) LOK apr-24 Annika Folkesson
VA-projektering för Kv Folkskolan VA apr-24 Annika Folkesson
VA-projektering för Smälteryd (ev. tillsammans med Kv. Folksskolan VA apr-24 Annika Folkesson
Omsorgsplatser psykiatrin IFO jun-24 Lina Ellnefors
Kalkning  Bygg- och miljöförvaltningen okt-24 Lina Ellnefors
Skolplattform BUF feb-25 Vanja Karlsson
Bemanningstjänster Socionomer IFO mar-25 Lina Ellnefors

Publicerad av: Marks kommun