Aktuella upphandlingar

Senast uppdaterad den 10 augusti 2020

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan.

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras. För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se.

Begreppsförklaring för status:

Ej startad = Behov om upphandling av varan/tjänsten har inkommit men upphandlingen har ännu inte påbörjats. Förstudie = Förstudie kring varan/tjänsten som ska upphandlas bedrivs. Upphandlingsdokument = Upphandlingsdokument håller på att upprättas. Annonserad = Upphandlingsdokumenten har annonserats och anbud kan lämnas. Avtal = Utvärdering och tilldelning är slutförd, avtal med vinnande anbudsgivare håller på att upprättas. Överprövad = Upphandlingen har blivit överprövad och saken prövas rättsligt.

 

Upphandling: Arbets- och skyddskläder

Beräknad annonsering: december, 2019

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: Utvärderas

 

 

Upphandling: Glasmästeriarbeten

Beräknad annonsering: mars, 2020

Beräknad avtalsstart: juli, 2020

Status: Tilldelning

 

 

Upphandling: Polyaluminiumkloridlösning

Beräknad annonsering: april, 2020

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: Avtalad

 

 

Upphandling: Terminalglasögon

Beräknad annonsering: april, 2020

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: "Utvärdering"

 

 

Upphandling: Badhusrenovering Kaskad

Beräknad annonsering: maj, 2020

Beräknad avtalsstart: augusti, 2020

Status: Utvärdering

 

 

Upphandling: Lastbilstjänster

Beräknad annonsering: maj, 2020

Beräknad avtalsstart: juli, 2020

Status: Tilldelad

 

 

Upphandling: Renovering Kullabyn

Beräknad annonsering: maj, 2020

Beräknad avtalsstart: juni, 2020

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Stödboenden inom psykiatrin

Beräknad annonsering: maj, 2020

Beräknad avtalsstart: oktober, 2020

Status: Utvärdering

 

 

Upphandling: RPA-pilot

Beräknad annonsering: juli, 2020

Beräknad avtalsstart: september, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Fordonsfinasiering

Beräknad annonsering: augusti, 2020

Beräknad avtalsstart: oktober, 2020

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Däck och däcktjänster

Beräknad annonsering: september, 2020

Beräknad avtalsstart: november, 2020

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Psykologtjänster

Beräknad annonsering: september, 2020

Beräknad avtalsstart: november, 2020

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Livsmedelleverenser inom hemtjänsten

Beräknad annonsering: september, 2020

Beräknad avtalsstart: december, 2020

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Mattransporter och Matdistributionstjänster

Beräknad annonsering: oktober, 2020

Beräknad avtalsstart: maj, 2021

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Fönsterputs inom hemtjänsten

Beräknad annonsering: oktober, 2020

Beräknad avtalsstart: januari, 2021

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Kalkning

Beräknad annonsering: oktober, 2020

Beräknad avtalsstart: januari, 2021

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Molntjänst för mellanlagring av dokument

Beräknad annonsering: november, 2020

Beräknad avtalsstart: december, 2020

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Inloggningstjänst

Beräknad annonsering: november, 2020

Beräknad avtalsstart: november, 2020

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Färskt nötkött

Beräknad annonsering: januari, 2021

Beräknad avtalsstart: maj, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Bryggerivaror

Beräknad annonsering: februari, 2021

Beräknad avtalsstart: maj, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Färsk och frusen fisk samt fiskkonserver

Beräknad annonsering: mars, 2021

Beräknad avtalsstart: september, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Inköp- fakturahanteringssystem

Beräknad annonsering: juni, 2021

Beräknad avtalsstart: december, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Vattenmätarbyte som tjänst

Beräknad annonsering: augusti, 2020

Beräknad avtalsstart: april, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Möbler och inredning nya Lyckeskolan

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: mars, 2021

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Bemanningstjänster chefer

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Skafferiavtal, färskt bröd, catering

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Julklappar

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Konferensanläggningar

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Tryckeritjänster

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Annonsering kommuninformation

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Fastighetsunderhåll - bygg, el, måleri, plåt

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Digitalt verktyg för GDPR

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: maj, 2020

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Vattenmätare - Ringkolvmätare inkl patronbackventil

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Cleanpilot

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: mars, 2021

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: System för betalningskontroll

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Skrivare

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: december, 2020

Status: Uppstart

 

 

Upphandling: Distansutbildningar för vuxna

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Digital plattform för kommunens politiker

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: maj, 2020

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Webbplattform

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Telefoni som tjänst

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: IT-integrerat rehabverktyg

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart: september, 2020

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Internet Access

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Ledningsrenovering Öxabäck

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Förnyelse av VA-ledning och GC-plan

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Strategisk partnering map GC-vägar och VA-ledningar

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Deponigasfackla

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Partnering Skene avloppsreningsverk

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Entreprenad för grovavfall och farligt avfall

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Upphandling entreprenör för va-sanering Kvarnvägen/Skördegatan

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Upphandlingsdokument

 

 

Upphandling: Risängs vattenverk

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Trygghetslarm boende, Serviceavtal

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Bemanningstjänster Socionomer

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Schemaläggningssystem

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Särskilt boende inom LSS etc

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Särskilt boende - beteendemässiga symtom vid demenssjukdom

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Förstudie

 

 

Upphandling: Särskilt boende - diagnoser med komplexa behov

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Biografverksamhet

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

Upphandling: Handledartjänster

Beräknad annonsering:

Beräknad avtalsstart:

Status: Ej startad

 

 

 

 

 

Publicerad av: Marks kommun