Aktuella upphandlingar

Senast uppdaterad den 28 september 2021

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan. 

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se. 

 

 

Upphandling

Planerad start upphandling

Beräknad Annonsering

Grävmaskin

december 2020

mars 2021

Anläggningsmaskintjänster

april 2021

Oktober

ÅVC-fraktioner

april 2021

September

Löpande fastighetsunderhåll

maj 2021

 

TV-inspektion VA-ledningar

maj 2021

 

Avfallshantering kommunala fastigheter

juni 2021

 

Färskt fläskkött och chark

augusti 2021

 

Växter i utomhusmiljö

juni 2021

September 20221

Livsmedel - grossist

oktober 2021

 

Beläggningsarbeten, Vägmarkering, Linjemålning

februari 2022

 

Internpost

 

 

Betong kantsten, (spik kantsten)

mars 2021

 

Robotstädmaskiner

maj 2021

juni 2021

Rörnätsbuss

januari 2022?

 

Returpapper (Bollebygd och Marks bostad deltar)

maj 2021

september 2021

Trygghetslarm inom hemtjänsten

juni 2021

 

Kart- och mättjänster

maj 2021

september 2021

Idrottsinventarier

augusti 2021

 

Bemanningstjänster sjuksköterska

september 2021

 

Phoniro Lock

 

 

Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

 

 

Drogtester

augusti 2021

september 2021

"Upphandling entreprenör för va- sanering Kvarnvägen/Skördegatan "

oktober 2020

januari 2022

Deponigasfackla

februari 2021

augusti 2021

Konsult partneringstöd

februari 2021

 

Anläggningstjänster VA-ledningar, vägar/GC-vägar, annat anläggningsarbete

maj 2021

 

Risängs vattenverk

juni 2021

april 2021

Ledningsrenovering Öxabäck

juni 2021

 

Reningsverk Björketorp

juni 2021

 

Renovering Kullabyn

augusti 2021

 

Rivning av gamla Lyckeskolan

juli 2021

maj 2021

Ombyggnad av Kinnahallen

november 2021

 

Byggnation nytt vattenverk i Skene

januari 2022

 

Nybyggnation parkeringshus i Kinna centrum, kv Folkskolan

januari 2022

 

Telefoni som tjänst

september 2020

mars 2021

IT-integrerat system för optimering av lokalvård

november 2020

februari 2021

IT-arbetsplats

augusti 2021

september 2021

Webbplattform

januari 2021

 

Inköp- fakturahanteringssystem

januari 2021

mars 2021

Intranät

januari 2021

 

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

februari 2021

 

Hepatit-B

februari 2021

 

Försäkringsförmedlingstjänster.

februari 2021

mars 2021

Skrivare

februari 2021

mars 2021

System för betalningskontroll

mars 2021

mars 2021

Servicedesk/landesk

mars 2021

 

Distansutbildningar för vuxna

maj 2021

 

Inloggningstjänst

maj 2021

 

Tjänst för effektiv kontohantering

maj 2021

augusti 2021

Internet Access

april 2021

april 2021

Annonsering kommuninformation

september 2021

 

Blommor

maj-21

 

Upphandling av interimschefer

 

september

Ramavtal för gåvor

 

 

Jubileumsgåva 2021

 

 

Konsultmäklare

 

 

Utbildning i hot och våld

 

 

Publicerad av: Marks kommun