Aktuella upphandlingar

Senast uppdaterad den 5 oktober 2022

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan. 

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se

 

Upphandling

Förvaltning  / Bolag

Beräknad Annonsering

Ledningsrenovering Öxabäck (partnering). TSF nov-22
Sanering av Örby sågverk. TSF  
Byggnation nytt vattenverk i Skene (Partnering). TSF nov-22
Risängs vattenverk. TSF nov-22
Renovering Kullabyn. MBAB  
Löpande fastighetsunderhåll för de kommunala bolagen – Ventilation. MBAB nov-22
Löpande fastighetsunderhåll för de kommunala bolagen – Styr. MBAB nov-22
Löpande fastighetsunderhåll för de kommunala bolagen – Mark. MBAB nov-22
Löpande fastighetsunderhåll för de kommunala bolagen – Golv. MBAB nov-22
Löpande fastighetsunderhåll för de kommunala bolagen – Jourtjänst. MBAB nov-22
Samverkansupphandling av en Energi-ROT på bostadsområdet Assberg. MBAB  
Deponigasfackla. TSF nov-22
Samverkansentreprenad för nybyggnad av skola och förskola i Ubbhult. TSF  
Samverkansentreprenad för om- och tillbyggnad av Björketorps skola och förskola. TSF  
Processförändring på Öxnevalla Vattenverk. TSF  
Nybyggnation parkeringshus i Kinna centrum, kv Folkskolan (Partnering). TSF  
Samverkansentreprenad för ombyggnad av Kinnahallen. TSF  
Ny vattenledning mellan Ramslätts GV till Fåglaslätts VV. TSF  
Tekniska konsulttjänster – Ramavtal byggledare. TSF  
Glasmästeriarbeten. TSF  
Tekniska konsulttjänster. KS okt-22
Färskt bröd och catering. KS okt-22
Ramavtal för gåvor (trotjänargåvor mm). KS okt-22
Jul- och sommargåvor. KS  okt-22
Verktyg för digital referenstagning. KS  
Juridiska informationstjänster. KS okt-22
Företagshälsovård. KS  
Bevakningstjänster. KS   
Arbetskläder och skor. KS  
Elektroniska körjournaler. TSF sep-22
Vinterväghållning. TSF maj/juni 2022
Avfallspåsar 2022. TSF jan-23
Serviceavtal Hissar. TSF nov-23
Markvårdsmaskiner. TSF jan-23
Storköksservice. TSF nov-22
Maskinrengöringsmedel. KS  22-okt
Mobil återvinningscentral. TSF maj-23
Brandskydd. TSF jan-23
Besiktning av lekplatser. TSF 2023 Januari
RFI Mattransporter och internpost. TSF feb-23
Storköks- och restaurangutrustning. TSF maj-23
Badhusartiklar. KFF aug-22
Städfirmor för städ och sanering. SOC  
Elcyklar, cyklar och serviceavtal (och parcyklar). KS jan-23
Stödboende 2017 (Adda). SOC  
Trappklättrare/liggande transport. SOC mar-23
Hälso- och sjukvårdsmaterial. SOC feb-24
Omsorgsplatser psykiatrin. SOC apr-24
Entré- och kassasystem. KFF  
Återtag av IT-utrustning. KS okt-22
IT-arbetsplats. KLK jun-22
Extern Webb – Publiceringsverktyg. KS okt-22
Ipads/MacBooks inklusive tjänster. KS  
Livesändning av kommunfullmäktige. KS nov-22
Licenspartner. KS maj-23
Extern Webb – Webbkonsulttjänst. KS mar-23
Skolskjuts. BUF  
Idrottsmaterial. BUF  

Publicerad av: Marks kommun