Aktuella upphandlingar

Senast uppdaterad den 20 januari 2023

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan. 

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se

 

Upphandling Förvaltning/bolag Förväntad annonsering Ansvarig upphandlare
Risängs vattenverk VA dec-22  Annika Folkesson
Löpande fastighetsunderhåll för de kommunala bolagen - Ventilation MBAB dec-22  Annika Folkesson
Deponigasfackla  Avfall jan-23  Annika Folkesson
VA-förnyelse i Öxabäck (partnering) VA feb-23  Annika Folkesson
Samverkansupphandling av en Energi-ROT på bostadsområdet Assberg. MBAB feb-23  Annika Folkesson
Samverkansentreprenad för nybyggnad av skola och förskola i Ubbhult. LOK feb-23  Annika Folkesson
Samverkansentreprenad för om- och tillbyggnad av Björketorps skola och förskola LOK feb-23  Annika Folkesson
Byte av konstgräsplan Kunskapens hus LOK feb-23  Annika Folkesson
Byggnation nytt vattenverk i Skene (Partnering) VA mar-23  Annika Folkesson
Processförändring på Öxnevalla Vattenverk VA mar-23  Annika Folkesson
Sanering av Örby sågverk  VA mar-23  Annika Folkesson
VA-projektering för Kv Folkskolan VA apr-23  Annika Folkesson
VA-projektering för Smälteryd (ev. tillsammans med Kv. Folksskolan VA apr-23  Annika Folkesson
Ny vattenledning mellan Ramslätts GV till Fåglaslätts VV VA sep-23  Annika Folkesson
Tekniska konsulttjänster - Ramavtal byggledare TSF mar-24  Annika Folkesson
Nybyggnation parkeringshus i Kinna centrum, kv Folkskolan (Partnering) LOK Avvaktar beslut  Annika Folkesson
Samverkansentreprenad för ombyggnad av Kinnahallen. LOK Avvaktar beslut  Annika Folkesson
Enkätsystem  Kommunövergripande feb-23  Evelina Augustinsson
Tvättservice Äldreomsorgen aug-23  Evelina Augustinsson
Tekniska konsulttjänster  Kommunövergripande jan-23  Jimmy Langguth
Elcyklar, cyklar och serviceavtal (och parcyklar) Kommunövergripande jan-23  Jimmy Langguth
Verktyg för digital referenstagning HR feb-23  Jimmy Langguth
Profilmaterial Kommunikation apr-23  Jimmy Langguth
Färskt bröd och Catering  Kommunövergripande jun-23  Jimmy Langguth
Ramavtal för gåvor (trotjänargåvor mm) Kommunövergripande jun-23  Jimmy Langguth
Företagshälsovård Kommunövergripande sep-23  Jimmy Langguth
Bevakningstjänster Kommunövergripande okt-23  Jimmy Langguth
Arbetskläder och skor Kommunövergripande dec-23  Jimmy Langguth
Matavfallspåsar 2022 GP-VA-Avfall jan-23  Jonas Magnusson
Maskinrengöringsmedel Kost & Städ jan-23  Jonas Magnusson
RFI Mattransporter & Internpost Kost & Städ / VS feb-23  Jonas Magnusson
Besiktning av lekplatser  LOK/GP feb-23  Jonas Magnusson
Inkassosystem Verksamhetservice mar-23  Jonas Magnusson
Markvårdsmaskiner GP-VA-Avfall apr-23  Jonas Magnusson
Hjullastare till Skene ARV VA apr-23  Jonas Magnusson
Vinterväghållning  GP-VA-Avfall maj-23  Jonas Magnusson
Mobil återvinningscentral GP-VA-Avfall maj-23  Jonas Magnusson
Köksutensilier Kost & Städ maj-23  Jonas Magnusson
Insamling förpackningar + returpapper från flerfamiljshus samt ÅVS i kommunen Avfall jun-23  Jonas Magnusson
komprimator för wellpapp + komprimatorer likt RollPack för brännbart Avfall aug-23  Jonas Magnusson
Serviceavtal HIssar LOK nov-23  Jonas Magnusson
RFI städservice externt Kost & Städ    Jonas Magnusson
Glasmästeriarbeten TSF    Jonas Magnusson
Trappklättrare/liggande transport Äldreomsorgen mar-23  Lina Ellnefors
Extern Webb - Webbkonsulttjänst IT-/Digitaliseringsenheten mar-23  Lina Ellnefors
Städfirmor för städ, sanering och flytthjälp IFO apr-23  Lina Ellnefors
Trygghetslarm på boende SÄBO Äldreomsorgen jun-23  Lina Ellnefors
Entre och kassasystem Fritid apr-24  Lina Ellnefors
Omsorgsplatser psykiatrin IFO jun-24  Lina Ellnefors
Nätverksutrustning IT-/Digitaliseringsenheten mar-23  Vanja Karlsson
Skolskjuts och övriga bussresor BUF, KS, KFF, SOC apr-23  Vanja Karlsson
Licenspartner IT-/Digitaliseringsenheten maj-23  Vanja Karlsson
Återtag av IT-utrustning IT-/Digitaliseringsenheten aug-23  Vanja Karlsson
Säker digital kommunikation IT-enheten/KLK aug-23  Vanja Karlsson
E-arkiv i Sjuhärad KLK jan-24  Vanja Karlsson

Publicerad av: Marks kommun