Frågor och Svar

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Här hittar du mer information om hur e-faktura fungerar.

Hur anmäler jag mig till e-faktura?

Anmälan sker hos din internetbank, där du letar upp listan över de företag som är anslutna till e-faktura. Välj Marks kommun och fyll i anmälningsformuläret.

Vilken information finns på e-fakturan?

E-fakturan innehåller samma uppgifter som finns på pappersfakturan.

När får jag e-fakturan?

Den kommer vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

När ska e-fakturan betalas?

Efter att du godkänt e-faktura hos internetbanken, ser banken till att e-fakturan betalas på förfallodagen.

Hur vet jag att jag fått en e-faktura?

Du får ett meddelande på internetbanken när det finns en e-faktura att betala.

Vad händer om jag missar att betala?

Marks kommun skickar ut en påminnelse i pappersform.

Kan jag betala en annan persons fakturor via min internetbank?

Ja, det går bra att betala fakturan åt din maka/make eller annan person. Du måste då fylla i fakturamottagares namn, personnummer samt telefonnummer i den nedre delen på anmälningssidan.

Får jag pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon pappersfaktura.

Hur länge sparas e-fakturan på min internetbank?

E-fakturan finns tillgänglig elektroniskt i 15 månader men du kan även spara filen på din egen dator.

Vad händer om jag byter bank?

Du måste anmäla hos din nya internetbank att du även fortsättningsvis vill få e-fakturor från Marks kommun.

Hur avanmäler jag mig från e-faktura?

Hos din internetbank letar du upp en meny eller liknande för avanmälan av e-faktura och följer instruktionerna.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-fakturan?

Vid frågor kring betalningen, kontakta din internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan, kontakta den referens som finns angiven på fakturan. 

Publicerad av: Marks kommun