Skicka e-faktura till Marks kommun

Senast uppdaterad den 11 juli 2023

Är du leverantör och ska fakturera Marks kommun måste du skicka e-faktura. Det är viktigt att du säkerställer att rätt formation finns med på fakturan.

Lagkrav på E-faktura 

Från och med 1 april, år 2019, ska du som är leverantör till Marks kommun debitera oss via e-faktura. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura. 

Elektroniska fakturor ska vara försedda med en referens från beställaren

Referensen består av 12 tecken med både bokstäver (VERSALER) och siffror som ska skrivas i en följd och avslutas med en bokstav, inga andra tecken får finnas med vare sig framför eller bakom. Observera att olika verksamheter har olika referenser. 

Exempel: MARK1234567V 

Elektroniska adressuppgifter för fakturering 

Olika organisationer har olika PEPPOL ID och GLN nr. 

Marks kommun, org.nr. 212000 - 1504 

Marks kommun VA - PEPPOL ID är: 0088:7381039001484 

Marks kommun VA - GLN nr är: 7381039001484 

Marks kommun Avfall - PEPPOL ID är: 0088:7381039001477 

Marks kommun Avfall - GLN nr är: 7381039001477 

Fakturor till övriga verksamheter Marks kommun skickat till: 

Marks kommun MK - PEPPOL ID är: 0007:2120001504 

Marks kommun MK - GLN nr är: 7381039000012 

 

Marks Energi AB, org.nr. 556275 - 9018 

Marks Energi ABFjärrvärme - PEPPOL ID är: 0007:5562759018 

Marks Energi ABFjärrvärme - GLN nr är: 7350061330008 

Marks Energi ABStadsnät - PEPPOL ID är: 0088:7350061330015 

Marks Energi ABStadsnät - GLN nr är: 7350061330015 

 

Marks Fastighetsaktiebolag, org.nr. 556101 - 5461 

Marks Fastighetsaktiebolag - PEPPOLID: 0088:7309861008471 

Marks Fastighetsaktiebolag - GLN nr är:7309861008471 

 

Marks Bostads AB, org.nr. 556180 - 9319 

Marks Bostad hanterar sina fakturor i sitt eget ekonomisystem. 
Telefon: 0320-21 73 00, mejladress: marksbostadsab@mark.se 

Skicka E-fakturor gratis med Fakturaportalen 

Om du inte vill investera i en programvara erbjuder vi en tjänst där du registrerar fakturorna på vår fakturaportal för Marks kommun, Marks Energi AB och Marks Fastighets AB. Läs mer om Fakturaportalen på Visma Proceedo leverantörsportal För att få en inbjudan till portalen, mejla företagsnamn, organisationsnummer och mejladress till ehandel@mark.se  

Ditt företag kan ta emot E-faktura  

Även du som företagskund kan ta emot din faktura från Marks kommun elektroniskt om du har funktionaliteten i ditt affärssystem. Den standard för elektronisk faktura som vi valt heter Peppol. Ring 0320-21 70 00 eller skicka mejl till e-faktura@mark.se om du vill veta mer om hur ditt företag kan ta emot fakturor elektroniskt. 

Publicerad av: Marks kommun