Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Inköpsenheten

Senast uppdaterad den 22 mars 2021

Kommunens inköpsenhet är ett stöd för den decentraliserade upphandlingen i Marks kommun och dess kommunala bolag. Inköpsenheten genomför ramavtalsupphandlingar, objektsupphandlingar, och bygg- och entreprenadupphandlingar.

Dialogträffar för ökad förståelse

Inköpsenheten arrangerar tillsammans med Näringslivskontoret dialogträffar med företag för att öka förståelsen för upphandlingsprocessen, knyta värdefulla kontakter mellan leverantörer och kommun och för att synliggöra kommande och pågående upphandlingar.

Kontakta oss gärna  om du har några frågor.

Publicerad av: Marks kommun