Inköpsenheten

Senast uppdaterad den 11 december 2023

Kommunens inköpsenhet är ett stöd för den decentraliserade upphandlingen i Marks kommun och dess kommunala bolag. Inköpsenheten genomför ramavtalsupphandlingar, objektsupphandlingar och bygg- och entreprenadupphandlingar.

Dialogträffar för ökad förståelse

Inköpsenheten arrangerar tillsammans med Näringslivskontoret dialogträffar med företag för att öka förståelsen för upphandlingsprocessen, knyta värdefulla kontakter mellan leverantörer och kommun och för att synliggöra kommande och pågående upphandlingar.

Kontakta oss gärna  om du har några frågor.

Upphandlingsplan

I upphandlingsplanen nedan listas kommunens pågående samt planerade upphandlingar med gällande status och en beräknad tidsplan. 

Observera att tidsplanen i vissa fall kan komma att förändras.
För frågor: Kontakta Upphandlingsenheten på upphandling@mark.se

Publicerad av: Marks kommun