Upphandlingsenheten

Senast uppdaterad den 18 augusti 2020

Kommunens upphandlingsenhet är ett stöd för den decentraliserade upphandlingen i Marks kommun och dess kommunala bolag. Upphandlingsenheten genomför ramavtalsupphandlingar, objektsupphandlingar, och bygg- och entreprenadupphandlingar.

Dialogträffar för ökad förståelse

Upphandlingsenheten arrangerar tillsammans med Näringslivskontoret dialogträffar med företag för att öka förståelsen för upphandlingsprocessen, knyta värdefulla kontakter mellan leverantörer och kommun och för att synliggöra kommande och pågående upphandlingar.

Kontakta oss gärna om du har några frågor:

Upphandlingschef
Martin Bertilsson
0320 21 79 21 
martin.bertilsson@mark.se

Upphandlare

Helena Johansson – Teknik- och serviceförvaltningen – varor och tjänster
0320 21 70 39
helena.johansson5@mark.se

Anna Gong – Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen
0320 21 84 45
anna.gong@mark.se

Lena Lindblad – Kommunledningskontoret, Nämndövergripande upphandlingar, Kommunala bolagen – varor och tjänster
0320 21 75 93
lena.lindblad@mark.se

Filip Berndtsson – Digitaliseringsenheten, Barn- och utbildningsförvaltningen – varor och tjänster
0320 21 75 51
filip.berndtsson@mark.se

Bianca Vähi – Teknik- och serviceförvaltningen – entreprenader
0320 21 75 97
bianca.vahi@mark.se

Gemensam e-postadress: ​upphandling@mark.se​

Publicerad av: Marks kommun