Inköpsenheten

Senast uppdaterad den 24 oktober 2022

Kommunens inköpsenhet är ett stöd för den decentraliserade upphandlingen i Marks kommun och dess kommunala bolag. Inköpsenheten genomför ramavtalsupphandlingar, objektsupphandlingar, och bygg- och entreprenadupphandlingar.

Dialogträffar för ökad förståelse

Inköpsenheten arrangerar tillsammans med Näringslivskontoret dialogträffar med företag för att öka förståelsen för upphandlingsprocessen, knyta värdefulla kontakter mellan leverantörer och kommun och för att synliggöra kommande och pågående upphandlingar.

Kontakta oss gärna  om du har några frågor.

Publicerad av: Marks kommun