Upphandlingsenheten

Senast uppdaterad den 4 oktober 2019

Kommunens upphandlingsenhet är ett stöd för den decentraliserade upphandlingen i Marks kommun och dess kommunala bolag. Upphandlingsenheten genomför ramavtalsupphandlingar, objektsupphandlingar, och bygg- och entreprenadupphandlingar.

 

Dialogträffar för ökad förståelse
Upphandlingsenheten arrangerar tillsammans med Näringslivskontoret dialogträffar med företag för att öka förståelsen för upphandlingsprocessen, knyta värdefulla kontakter mellan leverantörer och kommun och för att synliggöra kommande och pågående upphandlingar.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor:

Upphandlingschef
Martin Bertilsson
0320 21 79 21 
martin.bertilsson@mark.se

Upphandlare
Cecilia Wärne - Socialförvaltningen, Samhälls-byggnadsförvaltningen, Kost- och städ 
0320 21 70 32 
cecilia.warne@mark.se

Lena Lindblad - Kommunledningskontoret, Nämnd-övergripande upphandlingar
0320 21 75 93
lena.lindblad@mark.se

Agime Selmani - Socialförvaltningen, Digitaliseringsenheten, Barn- och utbildnings-förvaltningen 
0320 21 70 41 
agime.selmani@mark.se

Johan Ihalainen- Teknik- och serviceförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen
0320 21 76 57 
johan.ihalainen@mark.se

Upphandlingsadministratör
Helena Johansson 
0320 21 70 39
helena.johansson5@mark.se

Gemensam e-postadress: upphandling@mark.se

Publicerad av: Marks kommun