Lyft för företagsklimatet i Mark

Senast uppdaterad den 2 oktober 2018

Marks kommun klättrar 35 placeringar på Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet bland landets kommuner, visar årets undersökning.

Rankingen bygger på dels ett sammanfattande omdöme samt enkätsvar inom olika områden från det lokala näringslivet, dels på statistiska faktorer.

Förbättring överlag

Glädjande nog anser de lokala företagen som svarat på enkäten att näringslivsklimatet förbättrats på samtliga punkter. Det gäller exempelvis kommunens service till företag, tjänstemän och politikers attityder till företagande.
Marks kommun höjer sig också på områden som tillämpning av lagar och regler, medarbetare med relevant kompetens samt skolans attityder till näringslivet.
Svenskt Näringsliv genomförde sin enkät bland företagen i början av 2018.
Marks klättring på rankinglistan är en fortsättning från fjolårets förbättring. Kommunens ligger nu på plats 190 av landets totalt 290 kommuner.

Stormöte den 30 oktober

Resultatet av årets näringslivsranking presenteras mer i detalj vid ett stormöte tisdagen den 30 oktober i Marks kommunhus, med lokala företagare, politiker samt tjänstemän på plats.
Anton Oskarsson på Svenskt Näringsliv ger en genomgång av undersökningen och kommunranking för Marks kommun. Därefter följer Marks kommuns tolkning av rankingresultatet och ett samtal om företagsklimatet i vår kommun.

 

Publicerad av: Marks kommun