Näringslivsprogram

Senast uppdaterad den 3 juli 2019

Näringslivsprogrammet, som har tagits fram av ledamöter i Näringslivsrådet och som antogs av kommunfullmäktige våren 2019, är ett av våra viktigaste dokument. Det visar riktningen för vårt arbete med näringslivsfrågor.

Frågor som är viktiga för den enskilda kommuninvånaren är också viktiga för dig som företagare. Vi måste ha bra infrastruktur, bra skolor, rikt föreningsliv och kompetensförsörjning. Dina kontakter med kommunen ska vara så smidiga det bara går, men fortfarande konkurrensneutrala, rättssäkra och förankrade i demokratin.

Ett gott företagsklimat tjänar vi alla på – är vi en attraktiv kommun lockar vi fler företag som är intresserade av att etablera sig i Mark. Det skapar i sin tur arbetstillfällen, mer affärer företag emellan, mer handel och mer skatteintäkter till följd av inflyttade familjer.

Vårt näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet är vårt och pekar på vilka gemensamma frågor som vi tillsammans, kommun och näringsliv, ska arbeta med för att skapa ett gott företagsklimat i Mark. 

Näringslivsprogrammet består av fyra delar:

  1. Vision
  2. Strategi för tillväxt
  3. Handlingsplan för tillväxt
  4. Uppföljning och rapportering

Del 4, Uppföljning och rapportering, kommer inom kort att tillgängliggöras här på kommunens webbplats. Där kan du följa de insatser som vi tillsammans har genomfört för att realisera näringslivsprogrammet.

Bidra med dina tankar och idéer

Arbetet är inte klart för att det finns ett näringslivsprogram, snarare är programmet ett sätt att synliggöra det arbete som redan är påbörjat.

Hör av dig med dina tankar om hur vi kan förverkliga visionen om att Mark är känd som en attraktiv kommun där det är bra att bo och verka, där livskvalitet står i fokus. Tack för att du bidrar till ett bättre företagsklimat!

Publicerad av: Marks kommun