Handlingsplan för tillväxt

Foto: Precis som en växt behöver solljus och vatten för att växa, krävs handlingskraft för att näringslivsprogrammet ska förverkligas. Vattenkannan symboliserar de konkreta insatser som inryms i näringslivsprogrammets handlingsplan.

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023

Handlingsplanen för tillväxt utgår från strategin för tillväxt (läs mer på sidan 5–7 i näringslivsprogrammet som finns att ladda ner här på sidan). Handlingsplanen  innehåller 7 punkter med totalt 32 prioriterade underpunkter för näringslivsutveckling – målbild 2030.

Publicerad av: Marks kommun