Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Handlingsplan för tillväxt

Foto: Precis som en växt behöver solljus och vatten för att växa, krävs handlingskraft för att näringslivsprogrammet ska förverkligas. Vattenkannan symboliserar de konkreta insatser som inryms i näringslivsprogrammets handlingsplan.

Senast uppdaterad den 3 juli 2019

Handlingsplanen för tillväxt utgår från strategin för tillväxt (läs mer på sidan 5–7 i näringslivsprogrammet som finns att ladda ner här på sidan). Handlingsplanen  innehåller 7 punkter med totalt 32 prioriterade underpunkter för näringslivsutveckling – målbild 2030.

Publicerad av: Marks kommun