Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Punkt 2

Senast uppdaterad den 30 augusti 2019

Vi ska bilda och utveckla nätverk genom att:

  • underhålla och främja befintliga lokala, delregionala och regionala nätverk
  • förstärka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer
  • utveckla kontakter med universitet och högskolor.

Publicerad av: Marks kommun