Punkt 2

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Vi ska bilda och utveckla nätverk genom att:

  • underhålla och främja befintliga lokala, delregionala och regionala nätverk
  • förstärka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer
  • utveckla kontakter med universitet och högskolor.

Publicerad av: Marks kommun