Punkt 3

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Vår infrastruktur ska möta dagens och framtidens behov genom att vi ska

 • verka för bra och säker kommunikation och kollektivtrafik enligt Marks strukturbild
 • nå det nationella bredbandsmålet att 95 procent av alla hushåll och företag
 • bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020
 • integrera Mark med regionen genom att aktivt verka för genomförandet av
 • Västra Götalands Infrastrukturplan 2018–2029 och att…
  • länsväg 156 byggs ut till en mötesfri väg
  • fortsatta förbättringsåtgärder genomförs för riksväg 41 
  • standarden på Viskadalsbanan återställs.

Publicerad av: Marks kommun