Punkt 7

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Vi ska öka Marks attraktionskraft genom att

  • öka antalet bostäder av alla upplåtelseformer
  • skapa bostadsområden i trivsamma miljöer nära vatten, friluftsliv och centrumfunktioner
  • ta vara på och utveckla vårt starka föreningsliv, breddidrott och rörliga friluftsliv
  • hålla föreningarnas hyror för lokaler till lägsta möjliga nivå
  • utveckla idrottsplatser, badplatser och parker samt skapa och främja utveckling av attraktionsanläggningar, cykel och vandringsleder
  • tillsammans med besöksnäringen utveckla näringen och synliggöra kommunen för både besökare och invånare.

Publicerad av: Marks kommun