Punkt 1

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Vi ska underlätta för företagande genom att:

  • marknadsföra industriområden samt planlägga nya områden
  • aktivt skapa och utveckla relationer med företag för att få dem att etablera sig i Mark
  • stärka samarbetet med organisationer inom det lokala innovationsklustret som arbetar med utveckling och tillväxtfrågor
  • tydliggöra och beskriva den kommunala processen inom viktiga områden för näringslivet, till exempel bygglov, upphandling, tillsyn och tillstånd
  • verka för en snabb, effektiv och enkel myndighetsutövning.

Publicerad av: Marks kommun