Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Punkt 5

Senast uppdaterad den 30 augusti 2019

Vi ska utveckla centrummiljöer längs med de prioriterade stråken enligt strukturbilden genom att

  • bygga bort genomfarten där länsväg 156 går genom Skene och där utveckla centrummiljön
  • utveckla stråkmiljöer genom att skapa detaljerade utvecklingsplaner med tydliga planer för bostadsutveckling, skola, vård och andra kommunala funktioner. Dessa planer upprättas i fyra delar: Fritsla, Hyssna-Sätila, Björketorp-Horred och Torestorp-Älekulla-Öxabäck
  • skapa en översiktlig plan för utveckling av detaljhandeln.

Publicerad av: Marks kommun