Punkt 6

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Vi ska utveckla Kinna som den centrala knutpunkten enligt strukturbilden genom att

  • göra Kinna till en levande mötesplats och attraktiv centralort där vi förverkligar planerna kring Saharaområdet med ny skola, kulturhus, multihall/arena, blomstrande handel, och centrala bostäder
  • verka för att bygga ihop Kinna, Skene och Örby
  • smycka och skapa trivsamma miljöer i centrum.

Publicerad av: Marks kommun