Punkt 4

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Marks kommun ska utveckla skolan genom att

  • upprätta en digital plattform för samverkan mellan skola och näringsliv hela vägen från förskola till vuxenutbildning
  • utöka och tillgängliggöra UF-företag för fler gymnasieprogram
  • utöka antalet praktikplatser
  • upprätta en företagarbank med engagerade företagare för att bygga broar mellan näringsliv och grundskola
  • öka samverkan mellan kommunen och högskola, universitet och forskning
  • verka för nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom mer systematisk samverkan mellan utbildning, arbetsförmedling, kommun och näringsliv.

Publicerad av: Marks kommun