Mål, mätbarhet och uppföljning

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023

Antal invånare, näringslivsklimat, antal nya bostäder, skolranking och SKL löpande insikt är områden där mål finns inför 2030.

Mål 1, Antal invånare: 37 600

Folkmängden i Marks kommun uppgick under 2018 års andra kvartal till 34 592  personer. Målet 2030 är att folkmängden uppnår 37 600 personer.

Mål 2, Näringslivsklimat: 50

Det här målet baseras på Svenskt Näringslivs årliga ranking över det lokala företagsklimatet som mäts inbördes mellan Sveriges 290 kommuner. För 2030 är målet en rankning på 50. 2018 års placering: 190

Mål 3, Antal nya bostäder: 1 430

Baserat på Marks kommuns bostadsförsörjningsprogram (2016-2030) är målet att under perioden bygga totalt 1 430 nya bostäder.

Mål 4, Skolranking: 30

Måttet som används här är meritvärdet hos de elever som avslutat årskurs 9. Ett meritvärde på 30 är målet 2030. Nuläge: 88

Mål 5, SKL Löpande insikt: 75

Här mäts myndighetsutövningen inom olika områden, till exempel bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn. Målet är ett indexvärde på 75 år 2030. Marks kommun fick indexvärdet 49 i 2017 års undersökning.

Publicerad av: Marks kommun