Uppföljning och rapportering

Foto: Uppföljning och rapportering utgör en viktig del i näringslivsprogramnmet. Åkern symboliserar både de frukter som vi kan skörda av programmet, men ocskå vikten av ett helhetsperspektiv.

Senast uppdaterad den 16 juni 2023

Arbetet med att förverkliga näringslivsprogrammet sker agilt, vilket får till följd att prioriteringar av fokusområden ses över löpande men också mer genomgående inför varje verksamhetsår.

Kommun och näringsliv ska tillsammans verka för att realisera näringslivsprogrammet. Alla insatser som bidrar till att realisera programmet ska rapporteras till näringslivskontoret, så att dessa insatser synliggörs på kommunens webbplats under rubriken "Uppföljning och rapportering". Uppföljning sker med jämna mellanrum och redovisas efter årtal.

 

För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se 

Publicerad av: Marks kommun