3. Vår infrastruktur ska möta dagens och framtidens behov genom att vi ska:

Senast uppdaterad den 30 april 2020

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se

Verka för bra och säker kommunikation och kollektivtrafik enligt Marks strukturbild


Marks kommun:

 

  • Arbetsgrupp för väg 156 tillsattes år 2019 av kommundirektör, på initiativ från näringslivsrådet. Arbetsgruppen utgörs av representanter från kommun och det lokala näringslivet och flera möten har hållits år 2019
  • Marks kommun skickade ÅVS väg 156 på internremiss till Näringslivsrådet och arbetsgruppen för  väg 156 producerade ett svar på internremissen

 

 

Nå det nationella bredbandsmålet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020


Marks kommun:

 

  • Marks kommun har en utpekad fibersamordnare, Elin Berg

 

 

Integrera Mark med regionen genom att aktivt verka för genomförandet av Västra Götalands Infrastrukturplan 2018-2029 och att...

...1. länsväg 156 byggs ut till en mötesfri väg
...2. fortsatta förbättringsåtgärder genomförs för riksväg 41
...3. standarden på Viskadalsbanan återställs

 

Marks kommun:

 

  • Arbetsgrupp för väg 156 tillsattes år 2019 av kommundirektör, på initiativ från näringslivsrådet. Arbetsgruppen utgörs av representanter från kommun och det lokala näringslivet och flera möten har hållits år 2019
  • Marks kommun skickade ÅVS väg 156 på internremiss till Näringslivsrådet och arbetsgruppen för  väg 156 producerade ett svar på internremissen

 

 

Publicerad av: Marks kommun