3. Vår infrastruktur ska möta dagens och framtidens behov genom att vi ska:

Senast uppdaterad den 10 december 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Verka för bra och säker kommunikation och kollektivtrafik enligt Marks strukturbild

   
Ansvarig:  

Västtrafik

Västtrafik

2019:

2020:

Trafikverket

Trafikverket

2019:

2020:

Västra Götalandregionen

Västra Götalandregionen

2019:

2020:

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen Gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:  

2020:


Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Arbetsgrupp för väg 156 tillsattes år 2019 av kommundirektör, på initiativ från näringslivsrådet. Arbetsgruppen utgörs av representanter från kommun och det lokala näringslivet och flera möten har hållits år 2019
  • Marks kommun skickade ÅVS väg 156 på internremiss till Näringslivsrådet och arbetsgruppen för  väg 156 producerade ett svar på internremissen

 

 

Nå det nationella bredbandsmålet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020

   
Ansvarig:  

Marks kommun       

Digitaliseringsenheten                          

2019:

2020:


Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Marks kommun har en utpekad fibersamordnare, Elin Berg

 

 

Integrera Mark med regionen genom att aktivt verka för genomförandet av Västra Götalands Infrastrukturplan 2018-2029 och att...

...1. länsväg 156 byggs ut till en mötesfri väg
...2. fortsatta förbättringsåtgärder genomförs för riksväg 41
...3. standarden på Viskadalsbanan återställs

   
Ansvarig:  

Trafikverket

Trafikverket

2019:

2020:

Västra Götalandregionen

Västra Götalandregionen

2019:

2020:

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:   

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Arbetsgrupp för väg 156 tillsattes år 2019 av kommundirektör, på initiativ från näringslivsrådet. Arbetsgruppen utgörs av representanter från kommun och det lokala näringslivet och flera möten har hållits år 2019
  • Marks kommun skickade ÅVS väg 156 på internremiss till Näringslivsrådet och arbetsgruppen för  väg 156 producerade ett svar på internremissen

 

 

Publicerad av: Marks kommun