3. Vår infrastruktur ska möta dagens och framtidens behov genom att vi ska:

Senast uppdaterad den 17 september 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Verka för bra och säker kommunikation och kollektivtrafik enligt Marks strukturbild

   
Ansvarig:  

Västtrafik

Västtrafik

2019:

2020:

Trafikverket

Trafikverket

2019:

2020:

Västra Götalandregionen

Västra Götalandregionen

2019:

2020:

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen Gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:  

2020:


 

Nå det nationella bredbandsmålet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020

   
Ansvarig:  

Marks kommun       

Digitaliseringsenheten                          

2019:

2020:


 

Integrera Mark med regionen genom att aktivt verka för genomförandet av Västra Götalands Infrastrukturplan 2018-2029 och att...

...1. länsväg 156 byggs ut till en mötesfri väg
...2. fortsatta förbättringsåtgärder genomförs för riksväg 41
...3. standarden på Viskadalsbanan återställs

   
Ansvarig:  

Trafikverket

Trafikverket

2019:

2020:

Västra Götalandregionen

Västra Götalandregionen

2019:

2020:

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:   

 

 

Publicerad av: Marks kommun