3. Vår infrastruktur ska möta dagens och framtidens behov genom att vi ska:

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Verka för bra och säker kommunikation och kollektivtrafik enligt Marks strukturbild

Marks kommun:

  • Arbetsgrupp för väg 156 tillsattes år 2019 av kommundirektör, på initiativ från näringslivsrådet 

Nå det nationella bredbandsmålet att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020

Marks kommun:

  • Marks kommun har en utpekad bredbandssamordnare på samhällsutvecklingsenheten

Integrera Mark med regionen genom att aktivt verka för genomförandet av Västra Götalands Infrastrukturplan 2018-2029 och att...

...1. länsväg 156 byggs ut till en mötesfri väg
...2. fortsatta förbättringsåtgärder genomförs för riksväg 41
...3. standarden på Viskadalsbanan återställs

Marks kommun:

  • Arbetsgrupp för väg 156 tillsattes år 2019 av kommundirektör, på initiativ från näringslivsrådet

 

 

Publicerad av: Marks kommun