2. Vi ska bilda och utveckla nätverk genom att:

Senast uppdaterad den 30 april 2020

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se

Underhålla och främja befintliga lokala, delregionala och regionala nätverk

 

Marks kommun:

 

 • Löpande kontakt med lokala företagarorganisationer (Handel i Mark, Företagarna i Mark, MFIF, Tygriket i Mark och LRF), löpande kontakt med organisationer inom det regionala innovationsklustret samt löpande samverkan inom Business Region Borås 

 

Förstärka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer

 

 Marks kommun:

 

 • Näringslivsrådet sammanträder årligen fyra gånger och däremellan utvecklas samverkan i de arbetsgrupper som skapats och som ska rapportera till näringslivsrådet
 • Arbetsgrupp för centrumutveckling bestående av näringslivsrepresentanter och tjänstepersoner på Marks kommun
 • Arbetsgrupp för destinationsutveckling bestående av näringslivsrepresentanter och tjänstepersoner på Marks kommun
 • Arbetsgrupp väg 156 bestående av näringslivsrepresentanter och tjänstepersoner på Marks kommun
 • Under 2020 behöver arbetsgrupperna formaliseras samt kopplingen till näringslivsrådet förstärkas
 • Arbetsgrupperna bör i högre utsträckning nyttjas som referensgrupper i utvecklingsfrågor i kommunala processer med koppling till centrumfrågan, infrastruktur och destinationsutveckling
 • I november månad 2019 bjöd Marks kommun in företagare till ett mingel som syftade till att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer
 • Antal företagsbesök år 2019 (jan – nov): 54 st.
 • Månatligt nyhetsbrevet från näringslivskontoret
 • År 2019 har näringslivskontoret fokuserat på fåmansföretagare och samverkan dem emellan
 • Näringslivsrådets sammanträden och arbetsgrupper under näringslivsrådet
 • Marks kommun arrangerade Marknäringsdagen tillsammans med företagarföreningen Företagarna i Mark. Marknäringsdagen utgör en viktig mötesarena mellan kommun och näringsliv.
 • Våren 2019 arrangerades dialogmöte med fåmansföretagare tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan
 • Våren 2019 och hösten 2019 arrangerades dialogmöte med företag inom besöksnäringen kring destinationsutveckling

 

 

Utveckla kontakter med universitet och högskolor

 

Marks kommun:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020. Det skulle medföra kunskaper om deras kontakter med universitet och högskolor samt en möjlighet att förmedla det lokala näringslivets perspektiv till förvaltningen i frågan.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas

Publicerad av: Marks kommun