2. Vi ska bilda och utveckla nätverk genom att:

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Underhålla och främja befintliga lokala, delregionala och regionala nätverk

Marks kommun:

 • Löpande kontakt med lokala företagarorganisationer, löpande kontakt med organisationer inom det delregionala innovationsklustret samt löpande samverkan inom Business Region Borås och Destination Boråsregionen

Förstärka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer

 Marks kommun:

 • Näringslivsrådet sammanträder årligen fyra gånger och däremellan utvecklas samverkan i de arbetsgrupper som skapats och som ska rapportera till näringslivsrådet
 • Samverkansgrupp för centrumutveckling bestående av näringslivsrepresentanter och tjänstepersoner på Marks kommun
 • Samverkansgrupp för destinationsutveckling bestående av näringslivsrepresentanter och tjänstepersoner på Marks kommun
 • Arbetsgrupp "väg 156" bestående av näringslivsrepresentanter och tjänstepersoner på Marks kommun
 • Arbetsgrupperna bör i högre utsträckning nyttjas som referensgrupper i utvecklingsfrågor i kommunala processer med koppling till kompetensförsörjning, centrumfrågan, infrastruktur och destinationsutveckling
 • Under 2021 behöver arbetsgrupperna formaliseras samt kopplingen till näringslivsrådet förstärkas
 • Mingel mellan kommun och näringsliv som syftar till att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer
 • Antal företagsbesök år 2019: 49 st.
 • Antal företagsbesök år 2020: 59 st.
 • Månatligt nyhetsbrevet från näringslivskontoret
 • Marks kommun har arrangerat Marknäringsdagen 2018 och 2019 tillsammans med företagarföreningen Företagarna i Mark. Marknäringsdagen utgör en viktig mötesarena mellan kommun och näringsliv
 • Näringslivskontoret har som önskan att fortsatt få möjlighet att delta på de lokala företagarföreningarnas styrelsemöten

Utveckla kontakter med universitet och högskolor

Marks kommun:

 • Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas. Det skulle medföra kunskaper om deras kontakter med universitet och 
 • Arbetsgrupp för kompetensförsörjningsfrågor ska inrättas under 2021. Arbetsmarknadsenheten är sammankallande

Publicerad av: Marks kommun