2. Vi ska bilda och utveckla nätverk genom att:

Senast uppdaterad den 17 september 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Underhålla och främja befintliga lokala, delregionala och regionala nätverk

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Kommunikations-

och näringslivsenheten

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Mark

och företagarorganisationer

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Näringslivsrådet

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Destinationsgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen  

2019:

2020:

 

 

Förstärka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Kommunikations- och näringslivsenheten

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Mark och företagarorganisationer

2019:

2020:       

 

 

 

Utveckla kontakter med universitet och högskolor

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Marks Gymnasieskola

2019:

2020:

Marks kommun

Kommunikations-

och näringslivsenheten

2019:

2020:

Näringsliv

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:  

Publicerad av: Marks kommun