Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Vi ska öka Marks attraktionskraft genom att:

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Öka antalet bostäder av alla upplåtelseformer

Marks kommun:

  • Marks Bostads AB

Skapa bostadsområden i trivsamma miljöer nära vatten, friluftsliv och centrumfunktioner

Marks kommun:

  • Marks Bostads AB

Ta vara på och utveckla vårt starka föreningsliv, breddidrott och rörliga friluftsliv

 Marks kommun:

  •  

Hålla föreningarnas hyror för lokaler/ytor till lägsta möjliga nivå 

Marks kommun:

  •  

Utveckla idrottsplatser, badplatser och parker för att skapa och främja utvecklingen av attraktionsanläggningar, cykel- och vandringsleder

Marks kommun:

  •  

Tillsammans med besöksnäringen utveckla näringen och synliggöra kommunen för både besökare och invånare

Marks kommun:

  • Advent i Mark
  • Fördjupad samverkan mellan kommun och aktörer i besöksnäringsfrågor
  • Marks kommun utreder under år 2021 hur besöksnäringsfrågan kan utvecklas 
  • Marks kommun ingår i en regional samverkansgrupp för destinationsutveckling inom ramarna för projektet Destination Boråsregionen
  • Besökskartläggning sommaren 2019

Företagarna i Mark "Destination Mark"

Tygrikesgruppen i Mark

Publicerad av: Marks kommun