Vi ska öka Marks attraktionskraft genom att:

Senast uppdaterad den 17 september 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Öka antalet bostäder av alla upplåtelseformer

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Marks Bostad AB 

2019:

2020:

Näringslivet

Privata fastighetsägare och intressenter

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:    

 

 

Skapa bostadsområden i trivsamma miljöer nära vatten, friluftsliv och centrumfunktioner

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Marks Bostad AB

2019:

2020:

Näringslivet

Privata fastighetsägare och intressenter

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för destinationsutveckling

2019:

2020:    

 

 

Ta vara på och utveckla vårt starka föreningsliv, breddidrott och rörliga friluftsliv

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:

Byalag

Byalag

2019:

2020:

Föreningar

Föreningar

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för destinationsutveckling

2019:   

2020:

 

 

 

Hålla föreningarnas hyror för lokaler/ytor till lägsta möjliga nivå

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019:

2020:

Näringslivet

Privata fastighetsägare

2019:

2020:

 

 

Utveckla idrottsplatser, badplatser och parker för att skapa och främja utvecklingen av attraktionsanläggningar, cykel- och vandringsleder

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park,

naturvårdslaget

2019:

2020:

Marks kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för destinationsutveckling

2019:

2020:     

 

 

Tillsammans med besöksnäringen utveckla näringen och synliggöra kommunen för både besökare och invånare

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Kommunikations- och näringslivsenheten

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen, gata/park

och Naturvårdslaget

2019:

2020:

Marks kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten

och kommunbiolog

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Näringslivsrådet

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för destinationsutveckling

2019:

2020:     

Publicerad av: Marks kommun