Vi ska öka Marks attraktionskraft genom att:

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Öka antalet bostäder av alla upplåtelseformer

Marks kommun:

 • Marks Bostads AB

Skapa bostadsområden i trivsamma miljöer nära vatten, friluftsliv och centrumfunktioner

Marks kommun:

 • Marks Bostads AB

Ta vara på och utveckla vårt starka föreningsliv, breddidrott och rörliga friluftsliv

Marks kommun:

Hålla föreningarnas hyror för lokaler/ytor till lägsta möjliga nivå 

Marks kommun:

 •  Kontinuerligt arbete sker av att hålla kostnadseffektiva hyror

Utveckla idrottsplatser, badplatser och parker för att skapa och främja utvecklingen av attraktionsanläggningar, cykel- och vandringsleder

Marks kommun:

 • Under år 2021 invigs två nya idrottshallar 
 • Planeras för ytterligare insatser gällande renovering och byggnation av idrottshallar
 • Upprätthåller 14 badplatser i kommunal drift. Utrustat badplatser för att ta emot fler besökare. Tillgodosett badplatserna med fler toaletter och grillplatser. De allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande badplatser ska revideras under 2021
 • Underhållsarbete av vandringsleder har påbörjats tillsammans med Västkuststiftelsen och Näringslivskontoret.
 • Arbete har påbörjats för att säkerhetsställa att ett permanent underhållsstöd för ledutveckling införs
 • Skötselbidrag infördes 2021 för märkta trailspår. Bidraget ska användas till underhåll och märkning
 • Föreningar ges möjlighet att söka stödåtgärder som utförs av Naturvårdslaget. Stödåtgärderna syftar till att främja föreningslivet och är en del av kommunens arbetsmarknadsinsatser

Tillsammans med besöksnäringen utveckla näringen och synliggöra kommunen för både besökare och invånare

Marks kommun:

 • Advent i Mark
 • Fördjupad samverkan mellan kommun och aktörer i besöksnäringsfrågor
 • Marks kommun utreder under år 2021 hur besöksnäringsfrågan kan utvecklas 
 • Marks kommun ingår i en regional samverkansgrupp för destinationsutveckling inom ramarna för projektet Destination Boråsregionen
 • Besökskartläggning sommaren 2019
 • Bevakar utvecklingsmöjligheterna för olika besöksmål såsom Hyltenäs kulle

Företagarna i Mark "Destination Mark"

Tygrikesgruppen i Mark

Publicerad av: Marks kommun