Vi ska öka Marks attraktionskraft genom att:

Senast uppdaterad den 30 april 2020

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se

Öka antalet bostäder av alla upplåtelseformer

 

Marks kommun:

 

 • Politiken
 • Marks Bostads AB

 

Skapa bostadsområden i trivsamma miljöer nära vatten, friluftsliv och centrumfunktioner

 

Marks kommun:

 

 • Politiken

 

Ta vara på och utveckla vårt starka föreningsliv, breddidrott och rörliga friluftsliv

 

 Marks kommun:

 

 • Politiken

 

Hålla föreningarnas hyror för lokaler/ytor till lägsta möjliga nivå 

 

Marks kommun:

 

 • Politiken
 • Kultur- och Fritidsförvaltningen

 

Utveckla idrottsplatser, badplatser och parker för att skapa och främja utvecklingen av attraktionsanläggningar, cykel- och vandringsleder

 

Marks kommun:

 

 • Politiken
 • Kultur- och Fritidsförvaltningen

 

Tillsammans med besöksnäringen utveckla näringen och synliggöra kommunen för både besökare och invånare

 

Marks kommun:

 

 • Advent i Mark år 2019
 • Arbetsgrupp för destinationsutveckling är i uppstartsfasen och år 2020 kommer ett handlingsprogram arbetas fram. Arbetsgruppen syftar till samverkan mellan kommun och aktörer inom besöksnäringen.
 • Marks kommun kommer år 2020 att ta ställning till medlemskap i projektet Cykla och Vandra i Sjuhärad
 • Marks kommun ingår i en regional samverkansgrupp för destinationsutveckling inom ramarna för projektet Destination Boråsregionen
 • Besökskartläggning sommaren 2019

Publicerad av: Marks kommun