1. Vi ska underlätta för företagande genom att:

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild.
För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Marknadsföra industriområden samt planlägga nya områden

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Folder för verksamhets- och industritomter producerades hösten 2018 och tillgängliggjordes på Marks kommuns webbplats. Under år 2021 kommer foldern att uppdateras
 • Samtal om centrala verksamhets- och industritomter i näringslivsrådet

Aktivt skapa och utveckla relationer med företag för att få dem att etablera sig i Mark

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Stöttar aktörer som kontaktar näringslivskontoret för att etablera sig i kommunen
 • Välkomstkommittén aktiveras när företag vill etablera sig i Mark. Syftet med kommittén är att underlätta för företag som vill etbalera sig i Mark
 • Fördjupad samverkan med berörda tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen

Stärka samarbetet med organisationer inom det lokala innovationsklustret som arbetar med utveckling och tillväxtfrågor

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Löpande kontakt med organisationer inom det regionala innovationsklustret
 • Mer samarbete lokalt behövs

Tydliggöra och beskriva den kommunala processen inom viktiga områden för näringslivet, till exempel bygglov, upphandling, tillsyn och tillstånd

Marks kommun:

 • Företagsbesök
 • Månatligt nyhetsbrev från näringslivskontoret
 • I Marks kommun finns en välkomstkommitté. Kommittén har som syfte att ge företag bättre service genom tidig muntlig dialog mellan företaget och olika funktioner i Marks kommun

 • Dialogmöten med de förvaltningar som hanterar ärenden för näringslivet. Samtal om hur kommunen kan förbättra sin service gentemot näringslivet
 • Möjlighet att söka bygglov genom e-tjänst
 • Samlad tillstånds- och tillsynsverksamhet hos samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Presidiedag den 11 oktober 2019 med fokus på denna punkt i näringslivsprogrammet
 • Dialogmöten med företag på temat upphandling 
 • Mingel mellan kommun och näringsliv som syftar till att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer

Verka för en snabb, effektiv och enkel myndighetsutövning

 Marks kommun:

 • Interna dialogmöten med samhällsbyggnadsförvaltningens enheter för bygg och miljö
 • Marks kommun genomför årligen SKRs Insiktsmätning. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning
 • Marks kommun deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram som syftar till att ge kommunen kunskap och verktyg för att förbättra det lokala företagsklimatet
 • Samlad tillstånds- och tillsynsverksamhet hos samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Företagsbesök som ger möjlighet att fånga upp signaler och inspel från våra lokala företag
 • Information till lokala företag genom nyhetsbrevet från näringslivskontoret
 • Dialogmöten med de förvaltningar som hanterar ärenden för näringslivet. Samtal om hur kommunen kan förbättra sin service gentemot näringslivet
 • Samtal i näringslivsrådet
 • Presidiedag den 11 oktober 2019 med fokus på denna punkt i näringslivsprogrammet
 • Dialogmöten med företag på temat upphandling 
 • Mingel mellan kommun och näringsliv som syftar till att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer
 • I Marks kommun finns en välkomstkommitté. Kommittén har som syfte att ge företag bättre service genom tidig muntlig dialog mellan företaget och olika funktioner i Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun