Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

1. Vi ska underlätta för företagande genom att:

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild.
För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Marknadsföra industriområden samt planlägga nya områden

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Företagsbesök i Skene Skog med fokus på deras upplevelse av att vara lokaliserade där
 • Folder för verksamhets- och industritomter producerades hösten 2018 och tillgängliggjordes på Marks kommuns webbplats. Under år 2021 kommer foldern att uppdateras
 • Samtal om centrala verksamhets- och industritomter i näringslivsrådet

Aktivt skapa och utveckla relationer med företag för att få dem att etablera sig i Mark

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Stöttar aktörer som kontaktar näringslivskontoret för att etablera sig i kommunen
 • Välkomstkommittén aktiveras när företag vill etablera sig i Mark. Syftet med kommittén är att underlätta för företag som vill etbalera sig i Mark
 • Fördjupad samverkan med berörda tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen

Stärka samarbetet med organisationer inom det lokala innovationsklustret som arbetar med utveckling och tillväxtfrågor

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Löpande kontakt med organisationer inom det regionala innovationsklustret
 • Mer samarbete lokalt behövs

Tydliggöra och beskriva den kommunla processen inom viktiga områden för näringslivet, till exempel bygglov, upphandling, tillsyn och tillstånd

Marks kommun:

 • Företagsbesök
 • Månatligt nyhetsbrev från näringslivskontoret
 • I Marks kommun finns en välkomstkommitté. Kommittén har som syfte att ge företag bättre service genom tidig muntlig dialog mellan företaget och olika funktioner i Marks kommun

 • Dialogmöten med de förvaltningar som hanterar ärenden för näringslivet. Samtal om hur kommunen kan förbättra sin service gentemot näringslivet
 • Möjlighet att söka bygglov genom e-tjänst
 • Samlad tillstånds- och tillsynsverksamhet hos samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Presidiedag den 11 oktober 2019 med fokus på denna punkt i näringslivsprogrammet
 • Dialogmöten med företag på temat upphandling 
 • Mingel mellan kommun och näringsliv som syftar till att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer

Verka för en snabb, effektiv och enkel myndighetsutövning

 Marks kommun:

 • Interna dialogmöten med samhällsbyggnadsförvaltningens enheter för bygg och miljö
 • Marks kommun genomför årligen SKRs Insiktsmätning. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning
 • Marks kommun deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram som syftar till att ge kommunen kunskap och verktyg för att förbättra det lokala företagsklimatet
 • Samlad tillstånds- och tillsynsverksamhet hos samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Företagsbesök som ger möjlighet att fånga upp signaler och inspel från våra lokala företag
 • Information till lokala företag genom nyhetsbrevet från näringslivskontoret
 • Dialogmöten med de förvaltningar som hanterar ärenden för näringslivet. Samtal om hur kommunen kan förbättra sin service gentemot näringslivet
 • Samtal i näringslivsrådet
 • Presidiedag den 11 oktober 2019 med fokus på denna punkt i näringslivsprogrammet
 • Dialogmöten med företag på temat upphandling 
 • Mingel mellan kommun och näringsliv som syftar till att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer
 • I Marks kommun finns en välkomstkommitté. Kommittén har som syfte att ge företag bättre service genom tidig muntlig dialog mellan företaget och olika funktioner i Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun