1. Vi ska underlätta för företagande genom att:

Senast uppdaterad den 14 september 2020

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se

Marknadsföra industriområden samt planlägga nya områden

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Företagsbesök i Skene Skog med fokus på deras upplevelse av att vara lokaliserade där
 • Folder för verksamhets- och industritomter producerades hösten 2018 och tillgängliggjordes på Marks kommuns webbplats
 • Samtal om centrala verksamhets- och industritomter i näringslivsrådet

Aktivt skapa och utveckla relationer med företag för att få dem att etablera sig i Mark

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Stöttar aktörer som kontaktar näringslivskontoret för att etablera sig i kommunen
 • Idé: Inrätta en välkomstkommitté som syftar till att underlätta för de företag som vill etablera sig i kommunen samt initiera E-tjänst kring välkomstkommitté. 
 • Fördjupad samverkan med berörda tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen

Stärka samarbetet med organisationer inom det lokala innovationsklustret som arbetar med utveckling och tillväxtfrågor

Marks kommun:

 • Regional samverkan inom Business Region Borås
 • Löpande kontakt med organisationer inom det regionala innovationsklustret
 • Mer samarbete lokalt behövs

Tydliggöra och beskriva den kommunla processen inom viktiga områden för näringslivet, till exempel bygglov, upphandling, tillsyn och tillstånd

Marks kommun:

 • Företagsbesök
 • Månatligt nyhetsbrev från näringslivskontoret
 • Dialogmöten med de förvaltningar som hanterar ärenden för näringslivet. Samtal om hur kommunen kan förbättra sin service gentemot näringslivet
 • Dialogmöten med näringslivet kring hur de upplever kontakten med kommunen har bl.a. resulterat i en insikt om att flera aktörer vill samverka med kommunen i denna fråga
 • Samtal i näringslivsrådet kring detta
 • Presidiedag den 11 oktober 2019 med fokus på denna punkt i näringslivsprogrammet
 • År 2019 har upphandlingsenheten tillsammans med näringslivskontoret arrangerat två dialogmöten med näringslivet
 • I november månad 2019 bjöd Marks kommun in företagare till ett mingel som syftade till att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer

Verka för en snabb, effektiv och enkel myndighetsutövning

 Marks kommun:

 • Interna dialogmöten med Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter för bygg och miljö
 • Upphandling av SKLs Insiktsmätning 2019
 • Företagsbesök som ger möjlighet att fånga upp signaler från våra lokala företag
 • Månatligt nyhetsbrev från näringslivskontoret – reportage om byggenhetens ökade tillgänglighet samt snabbare handläggningstider
 • Dialogmöten med de förvaltningar som hanterar ärenden för näringslivet. Samtal om hur kommunen kan förbättra sin service gentemot näringslivet
 • Dialogmöten med näringslivet och företagsbesök kring hur de upplever kontakten med kommunen har bl.a. resulterat i en insikt om att flera aktörer vill samverka med kommunen i denna fråga
 • Samtal i näringslivsrådet kring detta
 • Presidiedag den 11 oktober med fokus på denna punkt i näringslivsprogrammet
 • År 2019 har upphandlingsenheten tillsammans med näringslivskontoret arrangerat två dialogmöten med näringslivet
 • I november månad 2019 bjöd Marks kommun in företagare till ett mingel som syftade till att få bättre kunskaper om varandras verksamheter och processer
 • Idé och plan: Kontaktcenter

Publicerad av: Marks kommun