1. Vi ska underlätta för företagande genom att:

Senast uppdaterad den 17 september 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Marknadsföra industriområden samt planlägga nya områden

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Mark- och

exploateringsenheten

2019:

2020:

Näringslivet

Privata markägare

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Näringslivsrådet

2019:

2020:

 

 

Aktivt skapa och utveckla relationer med företag för att få dem att etablera sig i Mark

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Kommunikation-

och näringslivsenheten

2019:    

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och Företagarorganisationer

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Näringslivsrådet

2019:

2020:

 

 

Stärka samarbetet med organisationer inom det lokala innovationsklustret som arbetar med utveckling och tillväxtfrågor

     
Ansvarig:  

Marks kommun

Kommunikations-

och näringslivsenheten

2019:

2020:    

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och Företagarorganisationer

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Näringlivsrådet

2019:

2020:

 

 

Tydliggöra och beskriva den kommunla processen inom viktiga områden för näringslivet, till exempel bygglov, upphandling, tillsyn och tillstånd

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen

2019:          

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Socialförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Kommunikations- och näringslivsenheten

2019:

2020:

Marks kommun

Upphandlingsenheten

2019:

2020:

 

 

 Verka för en snabb, effektiv och enkel myndighetsutövning

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Kommundirektör

2019:      

2020:

Marks kommun

Förvaltningschef:

Teknik- och serviceförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Förvaltningschef:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Förvaltningschef:

Socialförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Förvaltningschef:

Barn- och utbildningsförvaltningen

2019:

2020:

Publicerad av: Marks kommun