Vi ska utveckla centrummiljöer längs med de prioriterade stråken enligt strukturbilden genom att:

Senast uppdaterad den 17 september 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Bygga bort genomfarten där länsväg 156 går genom Skene och utveckla centrummiljön där

   
Ansvarig:  

Trafikverket

Trafikverket

2019:

2020:

Västra Götalandregionen

Västra Götalandregionen

2019:

2020:

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:    

 

 

Utveckla stråkmiljöer genom att skapa detaljerade utvecklingsplaner med tydliga planer för bostadsutveckling, skola, vård och andra kommunala funktioner. Dessa planer upprättas i fyra delar: Fritsla, Hyssna-Sätila, Björketorp-Horred och Torestorp-Älekulla-Öxabäck

   
Ansvarig:  

Trafikverket

Trafikverket

2019:

2020:

Västra Götalandregionen

Västra Götalandregionen

2019:

2020:

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Byalagen

2019:

2020:   

 

 

Skapa en översiktlig plan för utveckling av detaljhandel

 

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken                                            

2019:

2020:

Publicerad av: Marks kommun