Vi ska utveckla centrummiljöer längs med de prioriterade stråken enligt strukturbilden genom att:

Senast uppdaterad den 30 april 2020

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se

Bygga bort genomfarten där länsväg 156 går genom Skene och utveckla centrummiljön där

 

Marks kommun:

 

  • Arbetsgrupp tillsatt av kommundirektör med representanter från kommun och det lokala näringslivet och flera möten har hållits år 2019
  • Marks kommun skickade ÅVS väg 156 på internremiss till Näringslivsrådet och arbetsgruppen för  väg 156 producerade ett svar på internremissen

 

Utveckla stråkmiljöer genom att skapa detaljerade utvecklingsplaner med tydliga planer för bostadsutveckling, skola, vård och andra kommunala funktioner. Dessa planer upprättas i fyra delar: Fritsla, Hyssna-Sätila, Björketorp-Horred och Torestorp-Älekulla-Öxabäck

 

Marks kommun:

 

  • Politiken

 

Skapa en översiktlig plan för utveckling av detaljhandel

 

Marks kommun:

 

  • Marks kommun köpte Rapporten Cityindex Kinna centrum år 2018 och 2019. Rapporten ger fördjupad kunskap om detaljhandelns struktur, omsättning och utveckling i Kinna centrum.

Publicerad av: Marks kommun