Vi ska utveckla centrummiljöer längs med de prioriterade stråken enligt strukturbilden genom att:

Senast uppdaterad den 10 december 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Bygga bort genomfarten där länsväg 156 går genom Skene och utveckla centrummiljön där

   
Ansvarig:  

Trafikverket

Trafikverket

2019:

2020:

Västra Götalandregionen

Västra Götalandregionen

2019:

2020:

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:    

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Arbetsgrupp tillsatt av kommundirektör med representanter från kommun och det lokala näringslivet och flera möten har hållits år 2019
  • Marks kommun skickade ÅVS väg 156 på internremiss till Näringslivsrådet och arbetsgruppen för  väg 156 producerade ett svar på internremissen

 

Utveckla stråkmiljöer genom att skapa detaljerade utvecklingsplaner med tydliga planer för bostadsutveckling, skola, vård och andra kommunala funktioner. Dessa planer upprättas i fyra delar: Fritsla, Hyssna-Sätila, Björketorp-Horred och Torestorp-Älekulla-Öxabäck

   
Ansvarig:  

Trafikverket

Trafikverket

2019:

2020:

Västra Götalandregionen

Västra Götalandregionen

2019:

2020:

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Byalagen

2019:

2020:   

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Politiken

 

Skapa en översiktlig plan för utveckling av detaljhandel

 

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken                                            

2019:

2020:

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Marks kommun köpte Rapporten Cityindex Kinna centrum år 2018 och 2019. Rapporten ger fördjupad kunskap om detaljhandelns struktur, omsättning och utveckling i Kinna centrum.

Publicerad av: Marks kommun