Vi ska utveckla centrummiljöer längs med de prioriterade stråken enligt strukturbilden genom att:

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Bygga bort genomfarten där länsväg 156 går genom Skene och utveckla centrummiljön där

Marks kommun:

  • Arbetsgrupp tillsatt av kommundirektör med representanter från kommun och det lokala näringslivet och flera möten har hållits

Utveckla stråkmiljöer genom att skapa detaljerade utvecklingsplaner med tydliga planer för bostadsutveckling, skola, vård och andra kommunala funktioner. Dessa planer upprättas i fyra delar: Fritsla, Hyssna-Sätila, Björketorp-Horred och Torestorp-Älekulla-Öxabäck

Marks kommun:

  •  

Skapa en översiktlig plan för utveckling av detaljhandel

Marks kommun:

  •  

Publicerad av: Marks kommun