Vi ska utveckla Kinna som den centrala knutpunkten enligt strukturbilden genom att:

Senast uppdaterad den 30 april 2020

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se

Kinna blir en levande mötesplats och attraktiv centralort där vi förverkligar planerna kring Saharaområdet med ny skola, kulturhus, multihall/arena, blomstrande handel, och centrala bostäder 

 

Marks kommun:

 

  • Centrumgruppen syftar till samverkan mellan kommun, fastighetsägare och köpmän kring Kinna centrums utveckling

 

Verka för bygga ihop Kinna, Skene och Örby

 

Marks kommun:

 

  • Politiken

 

 

Smycka och skapa trivsamma miljöer i centrum

 

Marks kommun:

 

  • Centrumgruppen syftar till samverkan mellan kommun, fastighetsägare och köpmän kring Kinna centrums utveckling

 

 

Publicerad av: Marks kommun