Vi ska utveckla Kinna som den centrala knutpunkten enligt strukturbilden genom att:

Senast uppdaterad den 10 december 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Kinna blir en levande mötesplats och attraktiv centralort där vi förverkligar planerna kring Saharaområdet med ny skola, kulturhus, multihall/arena, blomstrande handel, och centrala bostäder 

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för destinationsutveckling

2019:

2020:   

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Centrumgruppen syftar till samverkan mellan kommun, fastighetsägare och köpmän kring Kinna centrums utveckling

 

Verka för bygga ihop Kinna, Skene och Örby

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun och företagarorganisationer

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för destinationsutveckling

2019:

2020:        

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Politiken

 

 

Smycka och skapa trivsamma miljöer i centrum

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Teknik- och serviceförvaltningen gata/park

2019:

2020:

Marks kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Centrumgruppen

2019:

2020:

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp för destinationsutveckling

2019:

2020:  

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

  • Centrumgruppen syftar till samverkan mellan kommun, fastighetsägare och köpmän kring Kinna centrums utveckling

 

 

Publicerad av: Marks kommun