Vi ska utveckla Kinna som den centrala knutpunkten enligt strukturbilden genom att:

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Kinna blir en levande mötesplats och attraktiv centralort där vi förverkligar planerna kring Saharaområdet med ny skola, kulturhus, multihall/arena, blomstrande handel, och centrala bostäder 

Marks kommun:

 • Byggnationen av nya Lyckeskolan inklusive idrottshallar och blå scen
 • Den planerade byggnationen av nya bostäder i Överås
 • Den planerade byggnationen av nya bostäder på Kinnaström 5 (MBAB)
 • Markanvisningen och den pågående detaljplaneringen av kvarteret Folkskolan
 • Det nya parkeringshuset som ska byggas
 • Det nya resecentrum som ska byggas
 • Målbild Kinna centrum 2030
 • FÖP Centrala Mark (inte påbörjat än, men på gång)
 • Planprogram för Kinna 24:107 m.fl.

Verka för bygga ihop Kinna, Skene och Örby

Marks kommun:

 • Planprogram för Kinna 24:107 m.fl.
 • FÖP Centrala Mark

Smycka och skapa trivsamma miljöer i centrum

Marks kommun:

 •  

 

 

Publicerad av: Marks kommun