Vi ska utveckla Kinna som den centrala knutpunkten enligt strukturbilden genom att:

Senast uppdaterad den 5 maj 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Kinna blir en levande mötesplats och attraktiv centralort där vi förverkligar planerna kring Saharaområdet med ny skola, kulturhus, multihall/arena, blomstrande handel, och centrala bostäder 

Marks kommun:

  •  

Verka för bygga ihop Kinna, Skene och Örby

Marks kommun:

  •  

Smycka och skapa trivsamma miljöer i centrum

Marks kommun:

  •  

 

 

Publicerad av: Marks kommun