4. Marks kommun ska utveckla skolan genom att:

Senast uppdaterad den 10 december 2019

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se
Marcus Bjelkenberg, marcus.bjelkenberg@mark.se

Upprätta en digital plattform för samverkan mellan skola och näringsliv hela vägen från förskola till vuxenutbildning

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Kommunikations och näringslivsenheten

2019:

2020:   

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas

 

Utöka och tillgängliggöra UF-företag för fler gymnasieprogram

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Marks Gymnasieskola

2019:

2020:

Marks kommun

Kommunikations- och näringslivsenheten

2019:

2020:

Ideella organisationer

Ung Företagsamhet

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:   

 

 Näringslivskontorets processer och arbete:

 

 • Bevaka beslut i protokoll från KS 25 november. I skrivande stund har detta inte publicerats

 

Utöka antalet praktikplatser

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Politiken

2019:

2020:

Marks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Marks Gymnasieskola

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:

 

 Näringslivskontorets processer och arbete:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas

 

 

Upprätta en företagarbank med engagerade företagare för att bygga broar mellan näringsliv och grundskola

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Kommunikations- och näringslivsenheten

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas

 

 

Öka samverkan mellan kommunen och högskola, universitetet för forskning

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

Marks Gymnasieskola

2019:

2020:

Marks kommun

Kommunikations- och näringslivsenheten

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer

2019:

2020:

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas                                          

 

Verka för nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom mer sytematisk samverkan mellan utbildning, arbetsförmedling, kommun och näringsliv

   
Ansvarig:  

Marks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

2019:

2020:

Marks kommun

DUA-samordnare

2019:

2020:

Marks kommun

Kommunikations- och näringslivsenheten

2019:

2020:

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

2019:

2020:

Näringslivet

Näringslivet i Marks kommun

och företagarorganisationer                                                         

2019:

2020:         

 

Näringslivskontorets processer och arbete:

 

 • Marks kommun kommer att inrätta en arbetsmarknadsenhet på Barn- och utbildningsförvaltningen år 2020

 

Publicerad av: Marks kommun