4. Marks kommun ska utveckla skolan genom att:

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Upprätta en digital plattform för samverkan mellan skola och näringsliv hela vägen från förskola till vuxenutbildning

Marks kommun:

  • Arbetsgrupp för kompetensförsörjningsfrågor ska inrättas under 2021. Arbetsmarknadsenheten är sammankallande

Utöka och tillgängliggöra UF-företag för fler gymnasieprogram

 Marks kommun:

  •  

Utöka antalet praktikplatser

Marks kommun:

  •  

Upprätta en företagarbank med engagerade företagare för att bygga broar mellan näringsliv och grundskola

Marks kommun:

  •  

Öka samverkan mellan kommunen och högskola, universitetet för forskning

Marks kommun:

  •                                   

Verka för nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom mer sytematisk samverkan mellan utbildning, arbetsförmedling, kommun och näringsliv

Marks kommun:

  •  

Publicerad av: Marks kommun