Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

4. Marks kommun ska utveckla skolan genom att:

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Nedan listas insatser som bidrar till att realisera näringslivsprogrammets målbild. För att addera aktiviteter kontakta näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se

Upprätta en digital plattform för samverkan mellan skola och näringsliv hela vägen från förskola till vuxenutbildning

Marks kommun:

  • Arbetsgrupp för kompetensförsörjningsfrågor ska inrättas under 2021. Arbetsmarknadsenheten är sammankallande

Utöka och tillgängliggöra UF-företag för fler gymnasieprogram

 Marks kommun:

  •  

Utöka antalet praktikplatser

Marks kommun:

  •  

Upprätta en företagarbank med engagerade företagare för att bygga broar mellan näringsliv och grundskola

Marks kommun:

  •  

Öka samverkan mellan kommunen och högskola, universitetet för forskning

Marks kommun:

  •                                   

Verka för nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom mer sytematisk samverkan mellan utbildning, arbetsförmedling, kommun och näringsliv

Marks kommun:

  •  

Publicerad av: Marks kommun