4. Marks kommun ska utveckla skolan genom att:

Senast uppdaterad den 30 april 2020

För att addera aktiviteter kontakta näringslivsutvecklare:
Camilla Olsson, camilla.olsson@mark.se

Upprätta en digital plattform för samverkan mellan skola och näringsliv hela vägen från förskola till vuxenutbildning

 

Marks kommun:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas

 

Utöka och tillgängliggöra UF-företag för fler gymnasieprogram

 

 Marks kommun:

 

 • Bevaka beslut i protokoll från KS 25 november. I skrivande stund har detta inte publicerats

 

Utöka antalet praktikplatser

 

Marks kommun:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas

 

 

Upprätta en företagarbank med engagerade företagare för att bygga broar mellan näringsliv och grundskola

 

Marks kommun:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas

 

 

Öka samverkan mellan kommunen och högskola, universitetet för forskning

 

Marks kommun:

 

 • Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen behöver fördjupas år 2020.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet har genomförts 2018.
 • Strategimöten mellan barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och representanter för näringslivet behöver återupptas                                          

 

Verka för nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom mer sytematisk samverkan mellan utbildning, arbetsförmedling, kommun och näringsliv

 

Marks kommun:

 

 • Marks kommun kommer att inrätta en arbetsmarknadsenhet på Barn- och utbildningsförvaltningen år 2020

 

Publicerad av: Marks kommun