Vision

Bild på en stor trädkrona.

Foto: Det fullvuxna och livskraftiga trädet står som symbol för det som vi tillsammans kan åstadkomma när vi realiserar näringslivsprogrammet.

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där livskvalitet står i fokus.

Publicerad av: Marks kommun