Vision

Bild på en stor trädkrona.

Foto: Det fullvuxna och livskraftiga trädet står som symbol för det som vi tillsammans kan åstadkomma när vi realiserar näringslivsprogrammet.

Senast uppdaterad den 8 juli 2021

Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där livskvalitet står i fokus.

Publicerad av: Marks kommun