Nyhetsbrev juni 2016

Senast uppdaterad den 4 januari 2017


Sommaren står för dörren! Här kommer det andra nyhetsbrevet från Näringslivskontoret i Marks kommun.

Frukostmöte 31 aug

Det händer mycket i kommunen just nu. Många vill bygga bostäder, ny industrimark är på gång, vägar byggs om, näringslivskontoret startas upp etc. Vi bjuder därför in till frukostmöte tillsammans med Företagarna, där Tord Lundborg, förvaltningschef för bygg- och miljökontoret  och Haleh Lindqvist, kommunchef, ger dig en bild av dagsläget. Välkommen att lyssna, diskutera och ställa frågor! Anmäl dig genom att svara på detta mail eller till naringslivskontoret@mark.se  

Frukostmöte: 31 aug, 7.30-9.00 i kommunhuset, Boråsvägen 40 (kaffe och fralla 7.30-8.00)  

Näringslivsrådet

Rådet är nu klart och består av följande personer:

Thomas Johansson, Marks kommun, Ordf
Maria Stockefors, Sätila of Sweden AB, v Ordf
Lisa Dahlberg, Marks kommun, 2:a v Ordf
Marie Jöreteg, Frösunda omsorg AB
Bengt Mauritzon, Margret Gardinkonfektion AB
Anne Ludvigson, Ludvigson Invest AB
Mikael Ivarsson, Mat i Mark AB
Charlotte Ljunggren, Swedavia/Landvetter Flygplats
Leif Nilsson, Dunross & Co AB
Ulf Öjerklint, Gekås AB.

Adj medlemmar
Repr för Företagarna
Repr för Markföretagens Intresseförening
Repr för Handel i Mark
Repr för Lantbrukarnas Riksförbund i Mark.

Rådet skall vara ett rådgivande organ till kommunstyrelsen och ge näringslivets perspektiv på kommunens verksamhet.  

Näringslivskontoret

Bemannas inom kort med två heltidstjänster. Intresset har varit stort. Malin Västerteg har tyvärr sagt upp sig, då hon behöver fokusera på sitt företag Två Skyttlar. Vi tackar Malin för fina insatser för kommunen och önskar henne lycka till! Marcus Holhammar fortsätter som näringslivsstrateg ytterligare ett tag.  

Västsvenska Handelskammaren

Kommunens samarbete med Västsvenska Handelskammaren fortsätter. Senast fick kommunens 120 chefer lyssna på handelskammarens VD Johan Trouvé, som gav sin bild av västsvensk konkurrenskraft, kompetensbehov, invandring, företagsklimat, näringslivets och kommunens roll. Skapade stort engagemang!  

Mingla i Mark

Mingla i Mark, som kommunen arrangerar för att ge ungdomar vid skolavslutningen en häftig, bra och drogfri eftermiddag/kväll blev även i år en stor succé. Runt 7000 personer såg bl a Samir och Victor, Molly Sandén och ett stort antal lokala band på Mor Kerstins Torg. Nu väntar sommarfredagarna!  

Fixartjänst

Kommunen har startat en fixartjänst som skall hjälpa äldre personer med enklare göromål. Syftet är att minska fallolyckorna. Efter synpunkter från ett antal företag i området har ett omtag gjorts, där fixartjänstens uppgifter förtydligats och förändrats något. En styrgrupp med tre företag har också tillsatts som kommer att utvärdera fixartjänsten under uppstart de kommande sex månaderna.  

Ranking

Det är populärt att ranka kommuner efter en mängd faktorer. Tidningen Fokus rankar alla Sveriges kommuner med ledordet Här är det bäst att bo. Rankingen lanserade 2006 och med hjälp av ett 40-tal variabler i fyra kategorier har en totalrankning och fyra delrankningar presenterats. Rankingen sker i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping och variablerna består vanligtvis av bland annat livslängd, folkhälsa, lärartäthet, företagsklimat, flyktingmottagande, bredbandstillgång, sjöutsikt, antalet idrottsföreningar med mera. Marks kommun ligger även i år på den övre halvan av landets kommuner där det är bäst att bo. Mark hamnar på plats 108 av landets 290 kommuner, näst högst i Sjuhärad.  

Industrinatten

För att öka intresset för att arbeta inom industrin genomför skolor i Sjuhärad Industrinatten för blivande åttor 17 nov. På programmet står bl a besök på Volvo Buss på Viared, event samt besök på industriföretag i Marks kommun. Industrinatten genomförs av samarbetet TeknikCollege, där Marks Kommun ingår.  

Internationellt besök

JOB Group, med koncernchefen Rutger Bornefalk, hade förra veckan besök av ett tjugotal personer från tiotalet länder, både kunder och potentiella partners, på huvudkontoret i Kinna och Två Skyttlar. Haleh Lindqvist och Marcus Holhammar deltog på en lunch för att träffa alla deltagare, berätta om viktigheten av samverkan med andra länder samt marknadsföra kommunen.  

Business Region Borås

Ett samarbete för att stärka sjuhäradskommunernas näringslivs- och etableringsarbete har diskuterats under en längre tid och vissa försök har gjorts tidigare. Nu har Sjuhärads kommunalförbund tagit beslut om att starta upp en funktion inom kort, där etableringsfrågor primärt kommer att vara i fokus.    

Årsredovisning

Du vet väl att kommunens styrdokument och årsredovisningar ligger på hemsidan? Vad gjorde ex v kommunen förra året? Läs i årsredovisningen 2015

Vill du anmäla fler mottagare av nyhetsbrevet, eller avanmäla dig, gör det på denna länk.

Vi önskar alla en fantastisk sommar! På återhörande i augusti!

/Marcus Holhammar Näringslivsstrateg

Publicerad av: Marks kommun