Nyhetsbrev september 2016

Senast uppdaterad den 4 januari 2017

Här kommer höstens första nyhetsbrev från näringslivskontoret!

Nya näringslivshandläggare i Mark

Marks kommun ökar sin satsning på näringslivsfrågor och nu har två nya näringslivshandläggare tillträtt sina tjänster - Jasna Kovacic och Simon Jacobsson.

Jasna Kovacic har tidigare varit verksam inom privata näringslivet, inom bl a AB Volvo och Ericsson. - Mina tidigare arbeten har på olika sätt handlat om att skapa tillväxt och mer nöjda kunder och partners. Jag tycker att det är fantastiskt stimulerande att få komma till Marks kommun och ser fram emot att arbeta ihop med företagare, kollegor inom kommunen och politikerna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Marks näringsliv.  

Simon Jacobsson kommer från Svenskt Näringslivs kontor i Halmstad. Där arbetade Simon i ett skolprojekt med syfte att stärka samverkan mellan grundskolan och näringslivet i fyra kommuner i Västsverige. - Jag tror näringslivskontoret kommer bli en positiv injektion för företagen i Mark, att det blir många spännande möten som förhoppningsvis leder till en konstruktiv dialog och en ökad förståelse för varandra.

Studie- och yrkesvägledarna (SYV)

Kommunens studie- och yrkesvägledare är viktiga aktörer för att vägleda våra unga till en bra utbildning och ett bra arbete. NLK har inlett ett samarbete med alla sex SYVare som finns i kommunen för att förstärka kontakterna med det lokala näringslivet, och därmed visa våra unga vilka möjligheter till intressanta och utvecklande arbeten som finns i kommunen.

Företagsbesök

Under hösten kommer kommunledning tillsammans med det nya näringslivskontoret fortsätta göra företagsbesök i Marks kommun. De datum som är satta är: Fredag 14 oktober Torsdag 27 oktober Måndag 21 november Torsdag 1 december Återkom gärna till oss om du vill ha besök!

Löpande kommer också Näringslivskontoret att besöka så många av företagen i Mark som det bara går samt arbeta internt med att besöka kommunens olika bolag och förvaltningar.

Stort intresse för företagarfrukost

Kommunen arrangerade tillsammans med Företagarna ett frukostmöte 31 aug för att presentera kommunens arbete med den nya översiktsplanen och därmed vad som händer framöver med bl a bostadsbyggandet. Runt 70 företagare minglade i kommunhusets reception innan mötet, där också kommunchefen Haleh Lindqvist beskrev näringslivskontorets och näringslivsrådets fokus framöver.

Befolkningsökning

Att kommunen växer är avgörande för framtida skatteintäkter och därmed säkrad välfärd. För första gången någonsin har Marks kommun passerat 34 000 innevånare, vilket är mycket glädjande. Ökningen beror på en positiv nettoinflyttning. Ett ökat mottagande av flyktingar finns inte med i dessa siffror.

Chalmers professional education

NLK har träffat Chalmers professional education som erbjuder utbildning till olika typer av företag och organisationer. Exempelvis ”Lean Energy” som riktar sig till alla typer av företag och organisationer som vill minska sin energianvändning och sin miljöpåverkan, och främst då till personer som har inflytande över energifrågorna i verksamheten. Vill du veta mer om de utbildningar som erbjuds läs mer på www.chalmersprofessional.se eller hör av dig till oss, så kopplar vi ihop dig med rätt person. 

Drivhuset

NLK har träffat Drivhuset som är en organisation som hjälper individer att utveckla sina entreprenöriella kompetenser samt starta och driva företag. De coachar med högskola- och universitetsstudenter som målgrupp och fokuserar mer på individen eller kunden, än deras affärsidéer. Drivhusets väl utarbetade program har resulterat i 5 nya företag med sin bas i Marks kommun under 2015. Detta är väldigt glädjande och vi på näringslivskontoret hoppas att kunna ha ett bra samarbete med Drivhuset framöver. Läs mer www.drivhuset.se

Svenskt Näringslivs ranking

Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt Näringsliv Göteborg presenterade rankingresultatet den 28:e september på Företagarnas frukostmöte på Två skyttlar. Kommunledning och näringslivshandläggare var närvarande på mötet för att kommentera resultatet. Många synpunkter diskuterades under rundabordssamtal och det var en bra och konstruktiv dialog under mötet.

De förbättringspunkter som Mikael Kulanko tryckte på förra gången Svenskt Näringsliv var här, där bland annat samverkan skola- näringsliv och kompetensförsörjning var några av delarna, så har ett bra arbete gjorts och fortsätter. Ett samarbete med bland andra, studie- och yrkesvägledare, Teknikcollege och Högskolan i Borås inleddes. Det är glädjande att det arbetet nu visar på en positiv trend i rankingen.

Vi hoppas nu på samma utveckling för de förbättringsområden som presenterades på årets ranking, bland annat tjänstemännens attityder till företagande och en förbättrad service och information till företag. Detta är några av punkterna som kommunen kommer fortsätta arbeta hårt med framöver.

Kontakta oss gärna vid tankar eller frågor!

Publicerad av: Marks kommun