Samverkan skola näringsliv

Senast uppdaterad den 9 oktober 2023

Samverkan mellan skola och arbetsliv är en prioriterad fråga i Marks kommun och ska löpa som en röd tråd genom elevernas skolgång.

Samarbete sker i olika former med arbetslivet både genom traditionell APL på gymnasieskolans yrkesprogram och samarbete med branschråd.

Marks gymnasieskolas lärlingsutbildningar i framkant

Visste du att Marks gymnasieskola är en av de gymnasieskolor som har kommit längst med lärlingsutbildningar? Dit har vi nått genom att ständigt arbeta för att hitta nya sätt att möta samhällets behov av arbetskraft.

På Marks gymnasieskola arbetas det även aktivt sedan många år tillbaka med Ung Företagsamhet (UF) som ger ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.

Varje år anordnas Marks lokala UF-mässa där många elever ställer ut inför den stora regionala mässan på Åhaga i Borås. Dit kommer såväl företag som varit handledare, men också föräldrar och allmänhet.

Publicerad av: Marks kommun