Morgondagens medarbetare på din arbetsplats redan idag!

Senast uppdaterad den 30 november 2021

Marks gymnasieskola söker lärlingsplatser inom Barn och fritid-, Handel och administration-, Industritekniska-, Vård och omsorgs-, Bygg och anläggnings-, Frisör-, Personbilsmekaniker,- VVSmontör-, El och energibranscherna! Genom att ta emot en lärling på arbetsplatsen stödjer du ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Det kan också vara en chans att säkra kompetensförsörjningen inom företaget.

Marks Gymnasieskola har sedan flera år tillbaka erbjudit möjligheten att genomföra sin gymnasieutbildning på yrkesprogram som lärling. Det betyder att eleverna gör yrkeskurserna på en arbetsplats och är ute minst halva utbildningstiden på en eller flera arbetsplatser.

Handledare på arbetsplatsen

På arbetsplatsen ska eleven ha en handledare med ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling. Yrkesläraren på skolan ansvarar för att eleven får de kunskaper och färdigheter som anges i utbildningens mål. Handledaren följer upp och utvärderar elevens kunskaper och utveckling tillsammans med läraren.

Det är viktigt att handledaren är lämplig för uppgiften och ges tid att ta hand om, handleda och instruera lärlingen under den tid som eleven är på arbetsplatsen. Skolverket har en handledarutbildning som man kan göra på webben för att förbereda sig som rollen som handledare.

Statsbidrag

Arbetsgivaren kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar. Det är den berörda skolan som söker bidraget, men arbetsgivaren bestämmer hur det ska användas. Alltså ingen administrativ börda på arbetsgivaren!

Låter detta intressant för ditt företag?
Kontakta ann-sofi.sinkkonen@mark.se

Publicerad av: Marks kommun