Starta och utveckla företag

Senast uppdaterad den 14 december 2023

Är du företagare i Mark med ambition att utveckla ditt företag? Här finns en mängd råd, tips och idéer som stöd till dig som driver företag.

Vår målsättning är att det ska vara lätt att vara företagare i Marks kommun. Det ska gälla både om du är ny som företagare eller har varit företagare i många år och oavsett om ditt företag är litet eller stort.

Utveckling av företag och företagsklimat

För företag som vill utvecklas finns olika nätverk och flera organisationer som ger företagare stöd i arbetet med att utveckla sin verksamhet. För att förenkla kontakten med kommunen finns vi på näringslivskontoret.  Näringslivskontoret arrangerar och deltar i aktiviteter som främjar dialog och ett gott företagsklimat och vi ger löpande ut ett nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet här.

Starta nytt företag

Det finns många organisationer som arbetar med att hjälpa privatpersoner att starta eget företag. Dit kan du vända dig om du har frågor kring rådgivning, finansiering med mera. Du som redan har ett etablerat företag kan exempelvis få råd och stöd kring kompetensutveckling, rekrytering, finansiering och tillväxtfrågor.

Nedan finns länkar samlade som kan vara intressanta för dig som vill starta ett företag eller redan driver ett företag. 

Publicerad av: Marks kommun