Tillstånd, bygglov, regler och tillsyn

Senast uppdaterad den 7 januari 2021

Det ska vara enkelt att driva företag i Marks kommun. Här har vi samlat information om regler och tillstånd som du som företagare kan behöva ha koll på.

Tillstånd

Här finns information om de vanligaste tillstånden som du som företagare kan behöva ha koll på. Observera att listan inte är fullständig. Om du saknar information om ett specifikt tillstånd att söka är du alltid välkommen att kontakta näringslivskontoret.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Är din verksamhet anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken?

Livsmedelsverksamhet

Ansvaret för livsmedelskontroll delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. I Marks kommun genomför miljöenheten kontroller av restauranger och mataffärer i förebyggande så att konsumenter ska kunna köpa säkra livsmedel.

Tillsyn

Bygglov för näringsverksamhet

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du i de allra flesta fall lämna in en bygglovsansökan. Det gäller både näringsidkare och privatpersoner.

Publicerad av: Marks kommun