Försäljning av tobak

Senast uppdaterad den 16 januari 2024

Du som vill sälja tobak behöver ansöka om tillstånd hos kommunen i enlighet med Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Tillstånd krävs även för försäljning av tobak från automater.

Enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) krävs det tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Med tobak avses:

  • cigaretter
  • rulltobak
  • tobak för vattenpipa
  • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
  • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Länk till lag om tobak och liknande produkter 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

För försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det med en anmälan till kommunen. Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

Länk till blankett för anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Ansökan om tillstånd

Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) innebär att du som vill sälja tobaksvaror måste ha ett särskilt försäljningstillstånd. Det gäller såväl försäljning till konsumenter (detaljhandel) som försäljning till detaljhandeln (partihandel). Avseende detaljhandel söker du tillståndet hos den kommun där försäljningsstället är beläget. Beträffande partihandel  söker du tillståndet hos den kommun där bolaget har sitt säte.

Länk till blankett för ansökan om försäljningstillstånd av tobak.

När du ansöker om ett försäljningstillstånd ska vi pröva din lämplighet. Vi granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning. Vi begär alltid in belastningsregister och vid behov ett yttrande från Polismyndigheten. Vid ansökan om partihandel begärs det alltid in ett yttrande från Polismyndigheten och Tullverket.

Du måste ha ett program för egenkontroll

För att du ska få tillstånd krävs dessutom att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Länk till Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning, 8 kap. 1§ och 8 kap. 2§ Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) Länk Taxor och avgifter

Kostnaden för prövningen av ansökan om tobaksförsäljning är fastställd av fullmäktige till 10 080 kronor för år 2024.

Ansökan om tillstånd för försäljning sänds till:

Marks kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten 511 80 Kinna

Vid frågor är du välkommen att vända dig till:

Miljöenheten

Telefon 0320-21 70 00

miljoenheten@mark.se

Publicerad av: Marks kommun